Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III)

Komu je izobraževanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije. WISC-III (več) je C kategorije, kar pomeni, da je za njegovo uporabo predpisano obvezno usposabljanje.

Na kratko o usposabljanju

Cilj dvo- in poldnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabnost in uporabo testa, torej v izvedbo, vrednotenje in predvsem interpretacijo rezultatov, ki je v priročniku WISC-III obdelana le s psihometričnega vidika. Program smo pripravili tako, da je namenjen tako tistim, ki test že uporabljate, kot tistim, ki ga še boste. Usposabljanje vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., dr. Lidija Magajne, univ. dipl. psih. in  dr. David Gosar, specialist klinične psihologije. 

Uvodni dan: Uvod za začetnike (udeležba po lastni izbiri)

  • Prestavitev izvedbe in praktična izvedba podtestov WISC-III


Prvi dan: Predstavitev WISC-III

  • Izvedba in vrednotenje WISC-III
  • Predstavitev podtestov WISC-III


Drugi dan: Kaufmanova interpretacija WISC-III

  • Kaufmanova priporočila za interpretacijo WISC-III
  • Primeri iz prakse z interpretacijo po Kaufmanovih priporočilih


Tretji dan: WISC-III v praksi

  • Praktične izkušnje pri uporabi WISC-III v klinični praksi s poudarkom na nevropsihološki interpretaciji.
  • Uporabnost WISC-III pri diagnostiki specifičnih učnih težav. 


Nekaj časa je namenjeno vprašanjem udeležencev, diskusiji in povzetkih usposabljanja.

Kotizacija dvo- in pol dnevnega usposabljanja je 250,00 EUR + DDV (tj. 305,00 EUR).

Naslednji termin

Naslednje usposabljanje bo potekalo 28. 11. (izbirno), 12. in 19. 12. 2023 ter 12. 1. 2024. Vabilo s prijavnico najdete TUKAJ.