Sklop srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov (delo s primeri)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije, ki v okviru svojega dela uporabljajo psihodiagnostiko pri izboru ali razvoju kadrov.

Na kratko o usposabljanju

Sklop srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov je sestavljen iz 6 srečanj. Vsako srečanje je zamišljeno kot praktično delo, izmenjava izkušenj in mnenj, pogovor o praktičnih in etičnih dilemah pri ocenjevanju obstoječih ali novih kadrov. Srečevali se bomo v zaprti skupini.

Psihologinji, Nika Knez in Marjeta Trstenjak, ki srečanja pripravljata, več let skoraj vsakodnevno srečujeta kandidate za različno zahtevna delovna mesta, od proizvodnje do vodstvenih kadrov. Za celostno oceno posameznika, uporabljata teste sposobnosti, osebnostnih lastnosti, interesov in motivacije.

Vsako srečanje bo sestavljeno iz krajše uvodne predstavitve na izbrano temo in dela na konkretnih (anonimiziranih) rezultatih oseb. Vabljeni vsi, ki bi si želeli pri svojem psihodiagnostičnem delu pri selekciji in razvoju kadrov posveta s kolegi.

Predvidene teme:

  • Kaj želimo izvedeti s testiranjem (prevajanje zahtev delovnega mesta v psihološki jezik) in izbor testov.
  • Vprašanja in dileme povezane z etiko,
  • Izvedba psihološkega ocenjevanja (aktivnosti pred, med in po).
  • Intelektualni potenciali, osebnost in motivacija.
  • Iskrenost odgovarjanja (lestvice upravljanja vtisa) – možne razlage;
  • Sinteza: oblikovanje in preverjanje hipotez, vedenjska vprašanja, pisanje poročila.

 

Naslednji termin

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.