Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije.

Na kratko o usposabljanju

To enodnevno usposabljanje smo od izida druge izdaje BSID (več) organizirali štirikrat. Avtorice priredbe dr. Maja Zupančič in dr. Tina Kavčič sta udeležence usposobili za suvereno izvedbo, vrednotenje in interpretacijo lestvice. Program je vseboval:

  • teoretična izhodišča,
  • predstavitev lestvic BSID-II (mentalne, motorične in ocenjevalne lestvice vedenja),
  • podatki pilotskih raziskav in podatki o normativnem vzorcu,
  • predstavitev gradiv BSID-II,
  • video prikaz izvedbe nalog BSID-II,
  • interpretacija in vrednotenje dosežkov testa.

Kotizacija je bila 150,00 EUR + DDV.

Naslednji termin

Na Centru pripravljamo novo, tretjo verzijo Lestvic zgodnjega razvoja Nancy Bayley, zato usposabljanja za drugo verzijo ne bomo več organizirali. Bomo pa ob izidu nove verzije pripravili usposabljanje zanjo.