Kratek Torranceov test ustvarjalnosti za odrasle (ATTA)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije, ki ocenjujejo ustvarjalni potencial odraslih (npr. v kadrovskih službah). ATTA (več) je C kategorije, kar pomeni, da je za njegovo uporabo predpisano obvezno usposabljanje. Brez potrdila o usposobljenosti testa ne more kupiti tudi univ. dipl. psiholog oz. mag. psihologije.

Na kratko o usposabljanju

Dvodnevno usposabljanje smo prvič organizirali leta 2011 ob izidu slovenskega testa. Usposabljanje sta vodili psihologinji Dušica Boben in mag. Marjeta Trstenjak, ki sta sodelovali pri njegovi priredbi in standardizaciji.

Program usposabljanja je praktično zastavljen in vsebuje veliko vaj vrednotenja, saj je ta del uporabe ATTA najbolj podvržen subjektivnosti:

  • Torranceov pristop k ustvarjalnosti,
  • predstavitev testa in slovenske priredbe Izvedba ATTA,
  • vrednotenje besednih odgovorov (normativne mere in kriterijski indikatorji) in vaja v vrednotenju,
  • vrednotenje slikovnih odgovorov (normativne mere in kriterijski indikatorji) in vaja v vrednotenju,
  • normiranje in interpretacija,
  • Torranceov manifest.

Kotizacija zadnjega dvodnevnega usposabljanja, ki je potekalo novembra 2022 je bila 183,00 EUR (150,00 EUR + 22 % DDV).

Naslednji termin

Zadnje usposabljanje je potekalo 15. novembra 2022. Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.