Hollandov vprašalnik Iskanje poklicne poti StandardSDS

Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno različnim profilom z visokošolsko izobrazbo in je (razen za psihologe) pogoj za uporabo vprašalnika.

Na kratko o usposabljanju

Usposabljanje bo vodila soavtorica slovenske priredbe z večletnimi izkušnjami, psihologinja Dušica Boben. Na usposabljanju boste spoznali nov vprašalnik StandardSDS, Iskali poklicev in delovni zvezek Vi in vaša kariera, osvojili teorijo Hollandovega modela RIASEC ter se naučili interpretirati rezultate in jih sporočati različnim uporabnikom.

Vsebina:

  • Uvodno spoznavanje in pogovor o rezultatih udeležencev (pred usposabljanjem bo vsak udeleženec dobil dostop do enega elektronskega vprašalnika StandardSDS).
  • Predstavitev kompleta StandardSDS in njegova uporaba.
  • Izvedba StandardSDS (klasična in internetna).
  • Analiza rezultatov in interpretacija po Hollandovem modelu RIASEC.
  • Praktično delo (primeri).
  • Mednarodne smernice za uporabo testov in poročanje rezultatov.
  • Vprašanja in odgovori ter dogovor za samostojno uporabo in konzultacije.

Naslednji termin

Zadnje usposabljanje je potekalo 18. 1. 2024. Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.