Psihološka testiranja za posameznike

Psihološka testiranja v TESTcentru v Ljubljani

Posamezniki (mladostniki in odrasli) si lahko pri nas izmerijo različne psihološke lastnosti: različne intelektualne sposobnosti, ustvarjalne sposobnosti, osebnostne lastnosti, poklicne interese, življenjske vrednote, ... Rezultati in pogovor s psihologom vam prikaže vašo osebnost preko znanstveno preizkušenih merskih pripomočkov in v primerjavi z vam primerno skupino (npr. enako starih Slovencev) ter vam pomagajo razjasniti vprašanja o sebi, potrditi vaša razmišljanja ali dodati še eno informacijo, ki jo potrebujete za kakšno od življenjskih odločitev. K nam pridejo:

  • učenci, dijaki, študenti, že zaposleni, ki se odločajo o nadaljevanju izobraževalne (in s tem poklicne) poti,
  • odrasli, ki si želijo menjati karierno pot,
  • odrasli, ki bi želeli svoje življenje obogatiti s hobiji, pa se ne morejo odločiti, kateri bi bil najprimernejši,
  • tisti, ki bi radi izvedeli svoj IQ ...

Pri tem uporabljamo zanesljive in veljavne psihološke merske pripomočke, ki so strokovno prirejeni in normirani za slovensko govorno področje in kulturo. Za vse imamo urejene avtorske pravice.

Naša storitev vključuje:

  • izbiro primernih testov (na podlagi začetnega pogovora) in izvedbo testiranja,
  • vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
  • takojšnjo povratno informacijo posamezniku,
  • zapis rezultatov.

Osebni podatki posameznika so pri nas skrbno varovani; vse poteka tudi v skladu s psihološkim etičnim kodeksom.

Cene: od 30,00 EUR + DDV navzgor (odvisna od obsega testiranja). Za točno ceno in prosti termin nam pišite ali nas pokličite.

Internetno samotestiranje - Iskanje poklicne poti

Nudimo vam možnost internetnega samotestiranja, kjer lahko raziščete, kako se vaše področje dela ujema z vašimi poklicnimi interesi.

Vprašalnik »Iskanje poklicne poti« (z mednarodno kratico SDS) je razvil dr. John Holland. Njegova teorija poklicev je osnova za večino sodobnih kariernih vprašalnikov. Hollandova teorija predpostavlja, da lahko večino ljudi in tudi poklicev razvrstimo v šest skupin (on jih imenuje tipe): realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, poslovni in konvencionalni. Ljudje, ki izberejo poklic oz. kariero, ki ustreza njihovemu tipu, bodo najverjetneje pri svojem delu zadovoljni in uspešni.

Rezultati testiranja lahko pomagajo posamezniku pri razmišljanju o samem sebi, svojih željah, znanjih in sposobnostih in pri razumevanju povezanosti lastnih veščin ter interesov z njegovo izbiro poklica. Rezultati so zapisani v poročilu, kjer posameznik najde:

  • številčne in opisne rezultate,
  • seznam ustreznih poklicev,
  • razlago tri-črkovne šifre in
  • napotek, kako pridobiti dodatne informacije.

Za ceno samotestiranja z vprašalnikom eSDS nam pišite (info@center-pds.si).