Psihološka testiranja za podjetja

Psihološki pregledi, svetovanje.

Za podjetja izvajamo psihološke preglede/testiranja za sprejem na delo, razvoj kadrov in psihološke analize skupin. S strokovnim neodvisnim psihološkim mnenjem pomagamo pri pomembnih odločitvah za sprejem novih sodelavcev ali pri načrtovanju kariere.

 

Vsebino in obseg psihološkega pregleda/analize prilagodimo zahtevam in ciljem podjetja. Pri tem uporabljamo zanesljive in veljavne psihološke merske pripomočke, ki so strokovno prirejeni in normirani za slovensko govorno področje in kulturo. Vsi imajo tudi urejene avtorske pravice.

 

Izmerimo lahko različne kompetence, preko intelektualnih sposobnosti, ustvarjalnega potenciala, osebnostnih lastnosti, poklicnih interesov, vrednot, motivacije, integritete na delovnem mestu ...

 

Naša storitev vključuje:

  • izbiro primernih testov in izvedbo skupinskega in/ali individualnega testiranja,
  • vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
  • psihološko mnenje za vsakega posameznika in/ali poročilo za skupino,
  • intervju s posameznikom, v katerem posredujemo tudi povratno informacijo o rezultatih,
  • predajo mnenja in/ali poročila ter ustno predstavitev rezultatov odgovornim osebam v podjetju.

 Celotno naše delo je skladno s psihološkim etičnim kodeksom in zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Letno opravimo med 500 in 700 psiholoških ocenjevanj kandidatov za zaposlitev po naročilu podjetij, ki praktično zastopajo vse gospodarske in negospodarske panoge.

 

Izvajamo tudi psihološko oceno tujih kandidatov v angleškem jeziku (nadzorovana online izvedba). Tudi poročilo za podjetje po želji pripravimo v angleškem jeziku.

 

Cene so odvisne od obsega in zahtevnosti testiranja. Ponudbo pripravimo glede na vaše potrebe.