Strokovne informacije
 NaslovOpis 
Ravnove progresivne matriceKaj narediti, če testiranec pozna testVeč
e-TESTinfo 2014, številka 1 Več
WPPSI-III prvič v Sloveniji – primerjava normativnih podatkov (Dušica Boben, 2013)Avtorica predstavlja aritmetične sredine in standardne odklone izravnanih točk normiranih z normami Združenega kraljestva (ZK) in ameriškimi normami (vzorec ZK) ter normiranih z normami ZK in slovenskimi normami (slovenski vzorec).Več
Razvoj bralne pismenosti: analiza stanja, razvoj modela in diagnostičnih instrumentov na področju bralne pismenosti (Dušica Boben, e-TESTinfo, 2011)Za Ministrstvo za šolstvo in šport smo v sklopu projekta Evropskih socialnih skladov s številno skupino strokovnjakov tri leta pripravljali šest psihodiagnostičnih preizkusov za govor in branje ter model za spodbujanje pismenosti pri otrocih in mladostnikVeč
Kratek Torranceov test ustvarjalnega mišljenja za odrasle (ATTA) (Marjeta Trstenjak, e-TESTinfo 2011)Avtorica nam razkrije tudi nekaj utrinkov iz Torranceovega življenja in dela založbe Sholastic Testing Services, ki jo je obiskala leta 2010. Več
Vprašalnik o integriteti (Dušica Boben, 2011)Prva predstavitev priredbe vprašalnika VI.Več
Se vedenja in spretnosti, ki jih od vodij zahteva vodstveni položaj, spreminjajo? Kako izbrati in razvijati vodje v prihodnosti? (Dušica Boben, 2011) Kratek povzetek rezultatov raziskave, ki jo je naredila Evropska skupina založnikov psiholoških testov (European Test Publisher Group). Več
e-TESTinfo 2011, številka 1 Več
Slovenian Standardisation Data in an International Context (Dušica Boben, Jean Raven, 2010)Leta 2010 je Center za psihodiagnostična sredstva sodeloval s podatki RPM na simpoziju kongresa Alpe-Adria z naslovom Advancing the Quest for Non Arbitrary Metrics for use in Research Purporting to Support Evidence Based Practice: The case of the RPM, kiVeč
Kako koncentrirana je slovenska mladež? (Marjeta Trstenjak, Dušica Boben, 2010)Nekaj primerjalnih podatkov testa d2 smo predstavili na 6. kongresu psihologov Slovenije.Več
Mnenje slovenskih psihologov o uporabi psiholoških testov leta 1999 in 2009 (Dušica Boben, 2010)Na 6. kongresu psihologov Slovenije je avtorica predstavila del raziskave, ki jo je naredilo Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA).Več
Lestvica osebnih vrednot – kandidati za zaposlitev (Vid Pogačnik, TESTinfo 2007)Analiza osebnih vrednot vzorca kandidatov za zaposlitev.Več
Otroški avtizem in sorodne motnje (Marjeta Trstenjak, TESTinfo 2005-2006)Leta 2005 smo dvakrat organizirali seminar o avtizmu. Za vse, ki so seminar zamudili, pa je avtorica prispevka pripravila kratek povzetek iz knjige Robina Dunbara Grooming, gossip and the evolution of language (1996) ter nekaj drugih zanimivih naslovov knVeč
Vprašalnik o socialnem vedenju otrok (SV-O) (Maja Zupančič in Tina Kavčič, TESTinfo 2005-2006Nova spoznanja slovenske študije s predšolskimi otroki, kjer so uporabili tudi SV-O.Več
Uporaba SV-O pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju (Blanka Colnerič in Maja Zupančič, TESTinfo 2005-2006)V prispevku so predstavljeni podatki o socialnem vedenju učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki jih je B. Colnerič zbrala s pomočjo vprašalnika SV-O.Več
Uporaba Pogačnikovega testa nizov v populaciji slovenskih srednješolcev (Bojan Musil, TESTinfo 2004)Predstavljamo vam rezultate TN v raziskavi Sociološki in psihološki dejavniki šolske uspešnosti v osnovni šoli.Več
Kaj kažejo medkulturne primerjave WISC-III – kulturni obrazi iste inteligentnosti (Rok Podkrajšek, TESTinfo 2003)Avtor predstavlja knjigo Culture and Children's Intelligence, pri kateri je sodeloval tudi Center za psihodiagnostična sredstva.Več
Leteti na krilih ustvarjalnosti – Ellis Paul Torrance (Rok Podkrajšek, TESTinfo 2003)Ellis Paul Torrance je bil pionir na področju raziskovanja ustvarjalnosti in poučevanja nadarjenih. V Sloveniji imamo prirejene kar tri njegove teste ustvarjalnega mišljenja. Več
Uporabnost risanja človeške figure v klinični praksi pri otrocih (Barbara Žemva, TESTinfo 2003)Mag. Barbara Žemva ugotavlja, da je risanje človeške figure mogoče s pridom uporabiti tudi pri ugotavljanju neverbalnih sposobnosti otrok ter da jo je smiselno točkovati po Naglierijevem sistemu.Več
Osebnostne značilnosti uspešnih menedžerjev (Eva Boštjančič, TESTinfo 2002)V prispevku avtorica predstavi rezultate raziskave in njene odgovore na vprašanje, katere so osebnostne lastnosti uspešnih menedžerjev ter kakšna je vloga čustvene inteligentnosti v poslovnem svetu. Več
Novi podatki TKD in D-48 (TESTinfo 2001)Kolega Radovan Kragelj nam je poslal več kot 6000 rezultatov testov TKD in D-48. Obdelali smo jih in tukaj so podatki, ki vam bodo morda prišli prav pri vašem delu.Več
Flynnov učinek in WISC-III (Dušica Boben, TESTinfo 2002)»Naši stari starši bi bili, če bi danes reševali teste inteligentnosti, verjetno kategorizirani v šole s prilagojenim programom.« (J. Raven)Več
Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike (Dušica Boben, TESTinfo 2000-2001)Vprašalnik VUN ima na koncu nekaj praktičnih vprašanj, ki lahko služijo kot izhodišče za pogovor z učencem/dijakom o njegovih učnih navadah. V prispevku predstavljamo nekaj statističnih podatkov iz standardizacijskega vzorca. Več
Nekaj novih podatkov za BFQ-S (Dušica Boben, TESTinfo 2000-2001)Center za psihodiagnostična sredstva je sodeloval pri obsežni raziskavi Vzdržljivostni tek in druge aerobne športne aktivnosti v šolski športni vzgoji, ki jo je vodil dr. Branko Škof iz Fakultete za šport.Več
Pogovor z dr. Johnom Ravnom (Maša Žvelc, TESTinfo 1999)Ob obisku dr. Johna Ravna v Sloveniji, ko je vodil tridnevni seminar, smo z njim naredili kratek intervju. Več
EPQ-R in lestvica odvisnosti (Igor Krajnc, TESTinfo 1998)Predstavitev značilnih razlik med »normalno« populacijo in tisto, ki je bila hospitalizirana (leta 1997) na oddelkih za zdravljenje odvisnosti.Več
Merjenje razredne klime (Vlasta Zabukovec, TESTinfo 1997)V knjigi »Merjenje razredne klime – priročnik za učitelje« so podrobneje predstavljeni štirje vprašalniki o razredni klimi: Moj razred, Razredno okolje, Učna klima in Učno okolje.Več
Direktivna stališča (Igor Krajnc, TESTinfo 1997)Pregled podatkov vprašalnika DS, ki smo jih v Centru za psihodiagnostična sredstva zbrali v zadnjih letih. Več
Norme testa diskov (Igor Krajnc, TESTinfo 1996)Norme TD iz leta 1996.Več