Novice
 
 

Usposabljanje FTT z avtorico testa, dne 29. in 30. oktobra 2014

Avtorica FTT, Carina Coulacoglou, je letos že predstavljala Pravljični test v Indiji, kjer je izšel priročnik. V Švici pripravljajo že tretjo prenovljeno izdajo FTT, test bo pa v kratkem izšel v Turčiji. Pravljični test je zelo dobro sprejet tudi v Franciji in na Poljskem, kjer Carina redno usposablja psihologe.

Zaključek projekta MFBT-OD

Letos smo končali projekt, ki nas je zaposloval dve leti. Za Zavod RS za zaposlovanje smo za odrasle priredili znano Multifaktorsko baterijo testov (MFBT-OD). 

Usposabljanje WPPSI-III

WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE - WPPSI-IIISI torek, 10. in sreda, 11. junij 2014, od 9.00 do 17.00 ure.

Spomladanska usposabljanja

V marcu in aprilu 2013 pripravljamo tri usposabljanja, in sicer Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT-SL) – slikovna oblika A, Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT-BS) – besedna oblika A ter seminar o pozornosti. Več informacij najdete med usposabljanji. Vabljeni!