Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke - WPPSI-IIISI

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke - WPPSI-IIISI

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 25 udeležencev testiranja (priročnik za izvedbo in vrednotenje, priročnik s psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo, testno gradivo v kovčku, knjižica z nalogami 1, knjižica z nalogami 2, 25 zvezkov z nalogami, 25 zvezkov za zapisovanje - mlajši, 25 zvezkov za zapisovanje - starejši, komplet šablon).
Sestavni deli

Količina