Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Projekcijski preizkus

Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" - NS

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 20 udeležencev testiranja (priročnik, 10 listov za odgovore M, 10 listov za odgovore Ž, 20 listov za ocenjevanje).
Sestavni deli
Količina