Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ – LSGR-LJ

Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ – LSGR-LJ

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 25 udeležencev testiranja (priročnik, zvezek s slikovnimi predlogami, 25 odgovornih listov, testno gradivo).
Sestavni deli
Količina