Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu - VMTM

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu - VMTM

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 40 udeležencev testiranja (priročnik, 20 vprašalnikov M, 20 vprašalnikov Ž, 40 listov s profilom, šablone).
Sestavni deli

Količina