Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Kratek Torranceov test ustvarjalnosti za odrasle - ATTA

Kratek Torranceov test ustvarjalnosti za odrasle - ATTA

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 25 udeležencev testiranja (priročnik, 25 testnih zvezkov, 10 kompletov barvic).
Sestavni deli
Količina