Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih, kratka oblika (VMR-OM-K)

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 20 udeležencev testiranja (priročnik, 10 vprašalnikov s ključem za samooceno, 10 vprašalnikov s ključem z obliko za odrasle ocenjevalce, 20 listov s profilom) ali začetni komplet za e-izvedbo (priročnik na papirju, 20 e-vprašalnikov).
Sestavni deli







Količina