Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Vprašalniki za učitelje
 Merjenje razredne klime - MRK
Merjenje razredne klime - MRK
 Preizkus predbralnih zmožnosti - PPZ
Preizkus predbralnih zmožnosti - PPZ
 Profil ocene posebnih potreb - SNAP-Združen
Profil ocene posebnih potreb - SNAP-Združen
 Slovenski test iskanja besed – STIB
Slovenski test iskanja besed – STIB
 Učitelji in stili vodenja - USV
Učitelji in stili vodenja - USV