Lestvice za oceno stresa - EAE

Lestvice za oceno stresa merijo število stresnih situacij v življenju na splošno, na delovnem mestu, v obdobju starosti in pri vožnji, doživljanje njihove jakosti in trajanja.

Avtorja:
•    J. L. Fernández Seara
•    M. Mielgo Robles

Avtorji priredbe:
•    Marjeta Trstenjak
•    Dušica Boben
•    Nika Kavšek



Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na diplomirane psihologe (po t. i. bolonjskem študijskem programu) in druge strokovnjake, ki imajo ustrezna znanja o merskih pripomočkih in njihovi uporabi ter o problematiki, povezani s stresom.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.


Avtorja španskih Lestvic za oceno stresa EAE (orig. Escala de Apreciación del Estrés) sta J. L. Fernández Seara in M. Mielgo Robles. Prvič so bile izdane leta 1996. Slovensko priredbo smo naredili na Centru za psihodiagnostična sredstva. Pri priredbi lestvic so sodelovali prevajalca Mirjam in Gregor Batagelj ter psihologinje Marjeta Trstenjak, Dušica Boben in Nika Kavšek. Slovenski del priročnika so napisali Petra Obermajer, Dušica Boben in David Gosar, ki je tudi izračunal psihometrične lastnosti lestvic in norme. Priročnik je strokovno pregledal Boštjan Bajec. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo lestvice in priročnik prvič izdali leta 2017.


Opis:

Lestvice za oceno stresa uporabljamo za:
- ugotavljanje števila stresnih dogodkov ali stanj, ki so bili prisotni v življenju posameznika,
- ocene jakosti, s katero je oseba doživljala oz. še doživlja te življenjske dogodke ali stanja in
- ugotavljanje, ali imajo ti stresni dogodki ali stanja še vedno vpliv na posameznikovo življenje v sedanjosti ali pa je njihov učinek že izzvenel.

EAE vsebuje štiri samostojne lestvice:
- Lestvica za oceno stresa – življenje (EAE-Ž) ali na kratko Lestvica Ž (53 postavk),
- Lestvica za oceno stresa – starostniki (EAE-S) ali na kratko Lestvica S (51 postavk),
- Lestvica za oceno stresa – delo (EAE-D) ali na kratko Lestvica D (50 postavk) in
- Lestvica za oceno stresa – vozniki (EAE-V) ali na kratko Lestvica V (35 postavk).

Lestvice za oceno stresa so uporabne na različnih področjih: v medicini dela, pri selekciji ali razvoju kadrov (še posebno tam, kjer je zaznavanje stresa in odzivanje nanj življenjskega pomena, npr. v vojski, policiji …), v zdravstvu in svetovanju, kjer se strokovnjaki ukvarjajo s preventivo ali s posledicami stresa in njihovim odpravljanjem. Lestvice so primerne tudi za raziskovanje ali preprosto samooceno in razmislek o zaznavanju in delovanju stresa na posameznika.

Kategorija: Psihologi 1. ali 2. stopnje po bolonjskem programu in vsi, ki imajo ustrezna znanja o merskih pripomočkih in njihovi uporabi ter o problematiki, povezani s stresom.

Starost: Lestvica Ž od 18 do 65 let, Lestvica S od 64 do 90 let, Lestvica D od 20 do 63 let in Lestvica V od 19 do 78 let.

Trajanje: Izpolnjevanje traja od 10 do 20 minut (odvisno od dolžine lestvice).  Vrednotenje pri papirni izvedbi traja približno 10 minut, če je izvedba preko spletne aplikacije, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Stabilnost lestvic je bila izračunana z metodo ponovne izvedbe (po povprečno 25 do 28 dneh) in je med 0,86 in 0,66 (odvisno od posamezne lestvice). Zanesljivost na osnovi notranje skladnosti (razpolovitvena metoda: sode in lihe postavke) je med 0,93 in 0,88.

Veljavnost: V priročniku je predstavljenih več raziskav (korelacija med lestvicami, komponentne in faktorske analize, zunanja veljavnost). V sklopu raziskovanja zunanje veljavnosti je prikazan vpliv izbranih demografskih dejavnikov (spol, starost, izobrazba) ter razlik med normativno skupino in specifičnimi poklicnimi skupinami (poklicni vozniki, zaposleni v Slovenski vojski).

Norme: Slovenske norme so iz leta 2017, posebej za vsako lestvico (za življenje, starostnike, delo in voznike). Urejene so v tri sklope: centilne vrednosti za celoten standardizacijski vzorec, za skupino moških in za skupino žensk. Za vsak sklop posebej so izračunane centilne vrednosti najprej za rezultat pogostost, nato za jakost izbranih stresnih dogodkov ali stanj. Za pogostost in jakost so centili ločeni še za »sedanjost«, »preteklost« in skupni rezultat.

Prijava na e-novice
CAPTCHA slika
V spodnje polje vnesite zgoraj izpisano kodo

Podatki o podjetju

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
Email: info(a)center-pds.si

t: + 386 1 51 41 666 | f: + 386 1 51 41 662