Iskanje poklicne poti - SDS - E oblika

Vprašalnik SDS-E temelji na Hollandovi teoriji RIASEC in je uporaben v šolah, kariernih centrih, pri kandidatih za zaposlitev itd. Test je primeren od 11. leta starosti dalje.

  • John L. Holland
  • Zdenko Lapajne, Saša Niklanović, Brigita Hruševar Bobek, Dušica Boben (vprašalnik, priročnik)
  • Staša Bučar Markič, Andreja Sever, Zlata Šlibar, Željka Toličič Drobež, Sonja Gomboc, Nevenka Terdič, Dušica Boben (iskalo poklicev) 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i, starem študijskem programu) oz. magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A: enostavno za uporabo) in ostale profile z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Opis:

SDS-E je različica vprašalnika StandardSDS, ki je namenjena osebam z nižjo stopnjo izobrazbe. Tako kot StandardSDS, temelji na Hollandovi teoriji RIASEC in je uporaben v šolah, kariernih centrih, pri kandidatih za zaposlitev itd. Vprašalnik lahko uporabljamo skupinsko ali individualno, posameznik pa tudi svoje odgovore ovrednoti sam in delno sam interpretira. Od StandardSDS se razlikuje predvsem po preprostejšem sistemu točkovanja in poenostavljenem Iskalu poklicev, v katerem so navedeni poklici z največ višjo izobrazbo.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter drugi profili z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Starost: Od 11. leta naprej.

Trajanje: Čas reševanja ni omejen. Večina posameznikov pride do končne šifre v 10–30 minutah, raziskovanje v Iskalu poklicev pa je odvisno od posameznika (nadaljnjih 20 minut ali več).