Test pozornosti d2

D2 meri pozornost, ki jo lahko opišemo z naslednjimi merami: celotnim številom vseh predelanih znakov, napakami (izpuščanja in zamenjave) ter merami, ki izhajajo iz teh: deležem napak in porazdelitvijo napak, skupnim dosežkom in mero koncentracije. Primeren je za otroke, mladostnike in odrasle (od 9 do 60 let). 

  • Rolf Brickenkamp
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor testa pozornosti (orig. Test d2, Aufmerksamkeits-Belastungs-Test) je Rolf Brickenkamp. Test je iz nemščine prirejen v številne jezike: angleškega, francoskega, španskega, hrvaškega, češkega, poljskega, portugalskega, madžarskega, romunskega, danskega, nizozemskega in od leta 2008 tudi v slovenskega. Pri slovenski priredbi so sodelovali Anja Čuš (prevod priročnika), Svetlana Logar (primer), David Gosar in Dušica Boben (statistični podatki) ter 20 šolskih psihologov (zbiranje podatkov). Priročnik je strokovno pregledal Marko Polič.

Opis:

Ker je pozornost po opredelitvi Rützela selekcija, je Test d2 nedvomno test pozornosti. Test od posameznika zahteva tudi sposobnost koncentracije na zunanje vidne dražljaje, zato je hkrati tudi test koncentracije. Koncentracija pomeni učinkovito, neprekinjeno in osredotočeno selekcijo dražljajev, torej sposobnost, da se posameznik določenim pomembnim dražljajem selektivno (z izključevanjem nepomembnih dražljajev) in neprekinjeno posveča ter jih hitro in pravilno analizira (Brickenkamp in Karl, 1986).

Test pozornosti d2 je sestavljen iz 14 vrstic različnih znakov (ustreznih in neustreznih). Posameznik mora v kratkem času označiti vse ustrezne znake. Njegova pozornost oz. koncentracija se kaže v hitrosti oz. kvantiteti (količini predelanega gradiva), kvaliteti (skrbnosti in natančnosti predelave) ter v časovnem poteku delovnega učinka.

Uporabnost testa d2 je univerzalna v diagnostiki vidne pozornosti in sposobnosti koncentracije. Uporabljajo ga psihologi v prometni in športni psihologiji, psihologiji dela in organizacije ter psihologi v šolah. Trenutno sodijo med največja področja uporabe klinična in zdravstvena psihologija ter nevropsihologija.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Test pozornosti lahko uporabljamo za otroke, stare 9 let in več, mladostnike in tudi za odrasle (norme so do 60. leta).

Trajanje: Izvedba traja skupaj z navodili približno 10 minut, vrednotenje testa pa približno 5 minut. Pri vrednotenju si lahko delno pomagate s spletno aplikacijo TESTrešuj (izpis normativnih vrednosti in izris profila).

Zanesljivost: Notranja zanesljivost slovenskega vzorca (N = 1427) se povsem ujema z nemškimi podatki. Cronbachovi koeficienti se gibljejo od 0,89 do 0,97 za mere CŠ (hitrost predelave), CŠ-N (stara mera koncentracija), MK (mera koncentracije), N (število napak) in N % (delež napak).

Veljavnost: V priročniku so zbrani številni dokazi o razvidni, kriterijski in empirični veljavnosti (raziskave s področja prometne, šolske, športne, okoljske, klinične in zdravstvene psihologije, psihologije dela in organizacije, psihiatrije, nevrologije, farmakopsihologije in eksperimentalne psihologije). Primerjavo slovenskih in nemških podatkov smo predstavili na kongresu leta 2010. Splošna mera koncentracije je primerljiva, slovenski mladostniki pa v primerjavi z nemškimi dosegajo višje rezultate pri hitrosti obdelave, vendar naredijo več napak.

Norme: V Sloveniji smo zbrali norme za otroke in mladostnike od 9. do 18. leta starosti (N = 1398). Objavljene so tudi nemške (do 60 let), ameriške in francoske norme. Norme so v obliki percentilov in standardnih vrednosti (M = 100, SD = 10).