Test numerične sposobnosti "Računi" - THR

S Testom numerične sposobnosti "Računi" merimo numerično sposobnost in mentalno hitrost. Primeren je za mladostnike od 15. leta dalje in odrasle.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor testa je Vid Pogačnik. Prvič je test izšel leta 1992, leta 1995 pa je avtor priročnik dopolnil s pojasnili teorije numeričnih sposobnosti, ponovnimi izračuni korelacij testa z drugimi preizkušnjami in novimi podatki za norme.

Opis:

Test THR je namenjen merjenju numerične sposobnosti in mentalne hitrosti. Sposobnost se v otroštvu hitro razvija, po končani osnovni šoli počasneje, v odrasli dobi pa le še pri nekaterih ljudeh, pri drugih pa upada. Med spoloma ni razlik.

Test hitrosti je tipa papir-svinčnik, je ekonomičen, kratka izvedba je lahko individualna ali skupinska.

V 40 nalogah so računi s štirimi osnovnimi računskimi operacijami, nekatere naloge zahtevajo tudi poznavanje osnovnih algebraičnih veščin, kot npr. prioriteto računskih operacij in delo z oklepaji.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Odrasli in mladostniki od 15. leta dalje.

Trajanje: Test je časovno omejen na 5 minut. Vrednotenje traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Koeficienti, izračunani po formuli KR-20: 0,63 (218 štipendistov), 0,77 (127 štipendistov) in 0,89 (183 kandidatov za zaposlitev).

Norme: Zbrane so percentilne norme za srednješolce, študente (N = 218 in N = 127) in odrasle glede na izobrazbeno raven (N = 867) ter IQ-vrednosti (M = 100, SD = 15) za starost v intervali po 10 let od 20 do 60 let, dobljene po matematični poti.