Test koncentracije in dosežka - TKD

Test koncentracije in dosežka meri sposobnost koncentracije (količina, kakovost). Primeren je za starost od 11. leta naprej.

  • Heinrich Duker
  • Gustav A. Lienert
  • Živana Bele Potočnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A/B:  zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor nemškega Testa koncentracije in dosežka (orig. Konzentrations-Leistungs-Test – KLT) je Heinrich Duker (1943). Enajst let kasneje ga je standardiziral Gustav A. Lienert s sodelavci. Slovenski test je pripravila Živana Bele Potočnik. Prvič smo ga izdali leta 1976.

Opis:

TKD je test hitrosti, namenjen merjenju sposobnosti koncentracije in ugotavljanju sposobnosti za dosežke v smislu obremenitve in vztrajnosti. Daje podatke o krivulji učenja, utrujenosti, motivaciji in farmakoloških vplivih na koncentracijo. 

Izvedba je individualna ali skupinska. Vzporedni obliki testa A in B lahko uporabljamo kot test manjše (I.) ali večje (II.) težavnosti. Običajno uporabljamo II. težavnostno stopnjo, I. pa je primerna za osnovnošolce, pri katerih poleg sposobnosti koncentracije merimo tudi znanje računanja. Uporabljamo ga skupinsko ali individualno.

Test vsebuje 250 enako težkih računskih nalog. V vsaki testni nalogi sta dve preprosti nalogi seštevanja in odštevanja. Navodilo I. težavnosti zahteva, da manjše število odštejemo od večjega števila, navodilo II. težavnosti pa ima dodano še eno pravilo, ki ga mora testiranec upoštevati.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (A).

Starost: Od 11. do 14. leta (težavnostna stopnja I), za starejše mladostnike in odrasle (težavnostna stopnja II).

Trajanje: Izvedba traja 30 minut, z navodili nekaj minut več. Vrednotenje traja nekaj minut.

Zanesljivost: V priročniku so zapisani podatki iz originalnega nemškega priročnika. Retestna metoda (časovni interval 8 tednov): koeficienti zanesljivosti za količino so 0,86–0,88, za kakovost (napake) pa 0,74 za nižjo stopnjo srednje šole (kar ustreza višjim razredom slovenske osnovne šole), 0,52 za srednjo stopnjo in 0,05 za višjo. Metoda delitve testa na tri dele: koeficienti zanesljivosti za dosežek so 0,94 za srednješolce in 0,96 za poklicne šole, za kakovost pa 0,50 in 0,65.

Veljavnost: Vsi podatki v priročniku so iz originalnega nemškega priročnika. Tetrahorična korelacija med delitvijo po lastnostih aktiven-pasiven in delitvijo po dosežkih nadpovprečen-podpovprečen je dala koeficient veljavnosti 0,50. Med skupinami lastnosti pazljiv-površen in odstotkom napak je koeficient r = –0,42. Izračunana je še korelacija med različnimi lastnostmi učencev (ocenili so jih učitelji) z dosežkom TKD in odstotkom napak.

Norme: V priročniku so navedene nemške norme, ki so določene na osnovi treh reprezentativnih vzorcev (učenci poklicnih in srednjih šol ter odrasli) in glede na spol. Za lažji tip testa so norme določene za učence od 4. do 8. razreda osnovne šole. Slovenske podatke (N = 6000, kandidati za zaposlitev) najdete v članku Novi podatki TKD in D-48 v časopisu TESTinfo št. 2, letnik 6 (2001) oz. na spletni strani www.center-pds.si.