Zahtevne progresivne matrice - APM

Z zahtevnimi progresivnimi matricami (APM) merimo eduktivno komponento splošne intelektualne sposobnosti. Primerne so za starost od 12. leta naprej. Najboljše razlikujejo med zgornjimi 20 % populacije.

 • John C. Raven
 • John Raven (več)
 • J. H. Court
  • Dušica Boben

  Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

  Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

  Zahtevne progresivne matrice (orig. Advanced Progressive Matrices – APM) je prvotno zasnoval John C. Raven leta 1941 (prvič jih je izdal leta 1943) in jih namenil britanskim odborom za vojaške selekcije. Leta 1947 je bila za splošno uporabo izdana pregledna izdaja z 48 postavkami. Na podlagi eksperimentalnega preverjanja G. A. Fouldsa in obsežne analize postavk, ki sta jo opravila A. R. Forbes in H. G. Bevans, je nastala izdaja iz leta 1962, ki je še danes v veljavi. V Sloveniji smo APM dobili leta 1998, ko smo na Centru za psihodiagnostična sredstva zbrali tudi norme. Pri tem je sodelovalo 24 osnovnih in srednjih šol ter številni šolski psihologi in psihologi, ki so APM uporabljali pri svojem delu.

  Opis:

  Z APM lahko raziščemo eduktivno sposobnost, razširimo porazdelitev rezultatov v zgornji četrtini populacije in ocenimo hitrost človekovega intelektualnega dela. Z APM merimo razlike med ljudmi z nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi. Uporabljamo jih lahko, ko delamo selekcijo kandidatov za visoke tehnične in menedžerske položaje. Tako dobimo koristne podatke o človekovi verjetni stopnji napredka ter uspehu, ki ga bo dosegel v izobraževanju in na delovnem mestu.

  APM je pripravljen za izvedbo v skupinah. V sklopu I je 12 nalog v obliki matrik, ki so namenjene vaji. Običajno takoj sledi sklop II s 36 nalogami, ki so urejene po stopnji zahtevnosti. Če je sklop II časovno omejen, z njim lahko ocenjujemo "intelektualno učinkovitost", ki pa je ne smemo zamenjevati s sposobnostjo logičnega mišljenja.

  Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

  Starost: Test je primeren za mladostnike (tudi od 11. leta dalje) in odrasle.

  Trajanje: Reševanje ni časovno omejeno, saj nas zanima, katere so najtežje naloge, ki jih testiranec lahko reši v poljubnem času. Običajno traja reševanje skupaj z navodili okrog 50–60 minut. APM lahko tudi časovno omejimo, vendar je potrebno v tem primeru uporabiti temu primerne norme. Vrednotenje nam vzame le nekaj minut.

  Zanesljivost: V Sloveniji smo na vzorcu 1450 mladostnikov dobili za APM II (časovno neomejeno testiranje) Cronbachov alfa 0,87 in zanesljivost po razpolovitveni metodi 0,88. V priročniku najdete tudi podatek o retestni zanesljivosti na različnih tujih vzorcih.

  Veljavnost: V priročniku so zapisane številne študije veljavnosti. V sklopu konstruktne veljavnosti (korelacijskih študij) so podatki s področja uspeha pri izobraževanju, poklicnega uspeha, družbene mobilnosti …

  Norme: V Sloveniji smo leta 1998 izvedli slovensko standardizacijo APM na vzorcu 1450 mladostnikov, starih od 12 do 19 let. Izravnane percentilne norme so zapisane v polletnih razmakih od 12,5 do 19 let. V priročniku so zapisane tudi norme iz drugih evropskih in svetovnih držav.

  V raziskovalnem dodatku priročnika Slovenska standardizacija RPM najdete tudi podatke za študente psihologije, kandidate za štipendijo in kandidate za sprejem na delo. V dodatku so na voljo tudi percentilne norme in T-vrednosti za skupino študentov in mlajših univerzitetno izobraženih odraslih.