Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle – 4. izdaja – WAIS-IV
WAIS-IVSI je namenjen ocenjevanju intelektualne sposobnosti mladostnikov in odraslih in daje vpogled v besedno razumevanje, zaznavno organizacijo, delovni spomin in hitrost obdelave ter celotni IQ.

  • David Wechsler
  • Dušica Boben

 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje). 

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.


Avtor WAIS-IVSI (orig. Wechsler Adult Intelligence Scale Forth Edition) je David Wechsler. Vodja slovenske priredbe je bila Dušica Boben, za statistične izračune je poskrbel David Gosar. Priročnika je prevedel Darko Kovačič. Prevode podtestov so strokovno pregledali: Špela Hvalec, Marjetka Mrak, Rok Podkrajšek (vodja), Janez Rojšek, Sanja Temnik, Tina Zadravec. Pri pilotni študiji in standardizaciji je sodelovalo več kot 90 psihologov. Priročnika sta strokovno pregledala Maja Zupančič in Norbert Jaušovec. WAIS-IVSI je izšel leta 2016.

Opis

WAIS-IVSI je psihološki inštrument, s katerim dobimo obsežno oceno splošnega kognitivnega delovanja mladostnikov in odraslih oseb. Lahko ga uporabimo kot del ocene za ugotavljanje zmanjšane intelektualne zmožnosti, intelektualne nadarjenosti, kognitivne moči in šibkosti pri osebah z različnimi nevrološkimi okvarami, obolenji in poškodbami. Rezultati služijo kot: vodila za načrtovanje obravnave,  neprecenljiva klinična informacija za šolske in nevropsihološke evalvacije ter zanesljiv in veljaven vir podatkov za raziskovalne namene.

WAIS-IV sestavljajo 10 glavnih in 5 dodatnih podtestov: Sestavljanje kock, Podobnosti, Ponavljanje številk, Matrice, Besednjak, Računanje, Iskanje simbolov, Sestavljanke, Poučenost, Šifriranje, Zaporedje črk in številk, Uteži, Razumevanje, Iskanje likov, Dopolnjevanje slik. Ti podtesti so urejeni v štiri indeksne lestvice: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Delovni spomin in Hitrost obdelave. Izračunamo lahko tudi IQ celotne lestvice.
WAIS-IV se izvaja individualno. Starejši od 70 let ne rešujejo treh podtestov. V priročniku so tudi navodila za izvajanje podtestov v različnih oblikah komunikacije (znakovni jezik, simultano komuniciranje, vidno-gibni in slušno-ustni jezik).


Kategorija: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za mladostnike od 16. leta dalje in odrasle do 85. leta.

Trajanje: Trajanje izvedbe je odvisno od različnih dejavnikov (npr. raven sposobnosti oziroma posebne potrebe testiranca, njegov stil reševanja, izkušnje psihologa in stil izvajanja, čas, ki je potreben za vzdrževanje stika, odmori). Za 10 glavnih podtestov so potrebovale osebe iz splošne populacije v povprečju 100 minut, prav tako intelektualno nadarjeni posamezniki, osebe z intelektualnim primanjkljajem pa v povprečju 59 minut. Trajanje vrednotenja je odvisno od izkušenosti psihologa in namena testiranja.

Zanesljivost: Cronbachovi alpha koeficienti notranje skladnosti (slovenski vzorec, N = 658) so za podteste od 0,78 do 0,91 ter za sestavljene rezultate od 0,90 (Hitrost obdelave) do 0,95 (Besedno razumevanje). Cronbachov alfa za Celotni IQ je 0,98.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav o vsebinski veljavnosti, notranji strukturi, povezavah z drugimi spremenljivkami kot so drugi testi in posebne skupine oseb (npr. intelektualno nadarjene osebe, osebe z lažjo ali zmerno stopnjo manjše intelektualne zmožnosti, učnimi težavami, nezgodno možgansko poškodbo, motnjo avtističnega spektra, veliko depresijo, motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo …). Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska struktura (konfirmativna in eksplorativna).

Norme: IQ točke in percentilni rangi za pet sestavljenih rezultatov: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Delovni spomin, Hitrost obdelave ter Celotni IQ.

Prijava na e-novice
CAPTCHA slika
V spodnje polje vnesite zgoraj izpisano kodo

Podatki o podjetju

Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o.

Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
Email: info(a)center-pds.si

t: + 386 1 51 41 666 | f: + 386 1 51 41 662