Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle – 4. izdaja – WAIS-IV
WAIS-IVSI je namenjen ocenjevanju intelektualne sposobnosti mladostnikov in odraslih in daje vpogled v besedno razumevanje, zaznavno organizacijo, delovni spomin in hitrost obdelave ter celotni IQ.

  • David Wechsler
  • Dušica Boben

 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe in mag. psihologije (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje). 

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.


Avtor WAIS-IVSI (orig. Wechsler Adult Intelligence Scale Forth Edition) je David Wechsler. Vodja slovenske priredbe je bila Dušica Boben, za statistične izračune je poskrbel David Gosar. Priročnika je prevedel Darko Kovačič. Prevode podtestov so strokovno pregledali: Špela Hvalec, Marjetka Mrak, Rok Podkrajšek (vodja), Janez Rojšek, Sanja Temnik in Tina Zadravec. Pri pilotni študiji in standardizaciji je sodelovalo več kot 90 psihologov. Priročnika sta strokovno pregledala Maja Zupančič in Norbert Jaušovec. WAIS-IVSI je izšel leta 2017.

Opis

WAIS-IVSI je psihološki inštrument, s katerim dobimo obsežno oceno splošnega spoznavnega delovanja mladostnikov in odraslih oseb. Lahko ga uporabimo kot del ocene za ugotavljanje zmanjšane intelektualne zmožnosti, intelektualne nadarjenosti, kognitivne moči in šibkosti pri osebah z različnimi nevrološkimi okvarami, obolenji in poškodbami. Rezultati služijo kot: vodila za načrtovanje obravnave,  neprecenljiva klinična informacija za šolske in nevropsihološke evalvacije ter zanesljiv in veljaven vir podatkov za raziskovalne namene.

WAIS-IV sestavljajo 10 glavnih in 5 dodatnih podtestov: Sestavljanje kock, Podobnosti, Ponavljanje številk, Matrice, Besednjak, Računanje, Iskanje simbolov, Sestavljanke, Poučenost, Šifriranje, Zaporedje črk in številk, Uteži, Razumevanje, Iskanje likov, Dopolnjevanje slik. Ti podtesti so urejeni v štiri indeksne lestvice: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Delovni spomin in Hitrost obdelave. Izračunamo lahko tudi IQ celotne lestvice.

Test se izvaja individualno. V priročniku so navedena navodila za izvajanje podtestov v različnih oblikah komunikacije (znakovni jezik, simultano komuniciranje, vidno-gibni in slušno-ustni jezik).

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za mladostnike od 16. leta dalje in odrasle do 85. leta.

Trajanje: Izvedba 10 glavnih podtestov traja povprečno 100 minut, testiranje intelektualno nadarjenih in oseb z intelektualnim primanjkljajem pa v povprečju 59 minut. Trajanje vrednotenja je odvisno od izkušenosti psihologa in namena testiranja. Z uporabo aplikacije TESTrešuj občutno skrajšate čas vrednotenje.

Zanesljivost: Cronbachovi koeficienti notranje skladnosti (slovenski vzorec, N = 658) so za podteste od 0,78 do 0,91, za sestavljene rezultate pa od 0,90 (Hitrost obdelave) do 0,95 (Besedno razumevanje). Cronbachov alfa za Celotni IQ je 0,98.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav o vsebinski veljavnosti, notranji strukturi, povezavah z drugimi spremenljivkami kot so drugi testi in posebne skupine oseb (npr. intelektualno nadarjene osebe, osebe z lažjo ali zmerno stopnjo manjše intelektualne zmožnosti, učnimi težavami, nezgodno možgansko poškodbo, motnjo avtističnega spektra, veliko depresijo, motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo …). Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska struktura (konfirmativna in eksplorativna).

Norme: IQ točke, intervali zaupanja in percentilni rangi za pet sestavljenih rezultatov: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Delovni spomin, Hitrost obdelave ter Celotni IQ.


Prijava na e-novice
CAPTCHA slika
V spodnje polje vnesite zgoraj izpisano kodo

Podatki o podjetju
Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. 
Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
Email: info(a)center-pds.si

t: + 386 1 51 41 666