Standardne progresivne matrice - SPM

S standardnimi progresivnimi matricami in standardnimi progresivnimi matricami plus (SPM in SPM-plus) merimo eduktivno komponento splošne inteligentnosti. Primerne so za starost od 6. leta naprej (SPM), ter od 10. leta naprej (SPM-Plus).

  • John C. Raven, Michael Raven, Irene Styles (test)
  • John C. Raven, J. Raven (več), J. H. Court (priročnik)
 
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Standardne progresivne matrice (orig. Standard Progressive Matrices – SPM) je John C. Raven prvotno razvil sredi 30-ih let, pregledal, standardiziral in prvič izdal pa jih je leta 1938. Med drugo svetovno vojno je zbral norme za odrasle, nato pa je test ponovno standardiziral na vzorcu šolske mladine. Dodatne podatke za starejše ljudi in druge je zbral v 40-ih letih. Kasneje so mnogi raziskovalci preverili natančnost norm. V Sloveniji je prve norme za mladostnike, stare od 11 do 16 let, pripravil Vito Ahtik leta 1955. Ponovno standardizacijo smo naredili leta 1998 (sodelovalo je 24 osnovnih in srednjih šol), leta 2008 pa smo posodobili norme za otroke, stare od 8;6 do 11;5 leta, in jih objavili v dodatku priročnika SPM-Plus.

Ker eduktivna sposobnost narašča za približno en standardni odklon na generacijo in je pri bolj sposobnih najstnikih in mlajših odraslih prišlo do učinka stropa, sta Irene Styles in Michael Raven izdelala različico SPM-Plus (prvič je izšla leta 1998), ki ima obnovljeno razlikovalno moč, katero je test za to skupino prvotno že imel. Hkrati je bila izdelana tudi vzporedna različica (SPM-P), ki se ujema s klasično obliko (1956) tako glede načina reševanja postavk, kot tudi možnega števila točk. Za SPM-Plus uporabljamo posebne norme. Slovensko standardizacijo SPM-Plus smo na Centru za psihodiagnostična sredstva izvedli leta 2005 (za mladostnike od 10,5 let do 14,5 let) in leta 2006 (za mladostnike od 15 do 17 let).

Opis:

S SPM in SPM-Plus merimo eduktivno komponento g faktorja kot jo je definiral Spearman v teoriji o kognitivni sposobnosti. Eduktivna sposobnost vključuje oblikovanje novih vpogledov, sposobnost, da iz nepopolnih situacij izvlečemo smisel ter sposobnost zaznavanja in prepoznavanja odnosov oziroma razmerij. Ker je zaznavanje v osnovi konceptualen proces, je bistvena lastnost eduktivne sposobnosti zmožnost, da ustvarimo nove, v glavnem neverbalne koncepte, s pomočjo katerih lahko jasno mislimo.

 

Test (SPM ali SPM-Plus) je sestavljen iz petih sklopov po 12 nalog. Vsak sklop se začne s preprostim problemom, ki pa postopoma postajajo vse težji, rešimo pa jih lahko le na osnovi spoznanj iz predhodnih nalog. Test lahko izvedemo individualno ali skupinsko.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 6. leta naprej (SPM), ter od 10. leta naprej (SPM-Plus).

Trajanje: Čas ni omejen. Reševanje skupaj z navodili traja približno 40 minut. Vrednotenje nam vzame le nekaj minut.

Zanesljivost: V Sloveniji smo na vzorcu 1620 otrok in mladostnikov dobili Cronbachov alfa 0,95, zanesljivost po razpolovitveni metodi pa prav tako 0,95. Cronbachov indeks zanesljivosti za SPM-Plus na vzorcu 1050 slovenskih mladostnikov je 0,81.

Veljavnost: V priročniku so opisane številne študije veljavnosti z vidika različnih kultur, v kliničnem in izobraževalnem okolju. Podatki so razdeljeni na kriterijsko, vsebinsko in faktorsko konstruktno veljavnost.

Norme: Slovenske norme (vzorec 1620 otrok in mladostnikov) za starost od 7,5 do 18 let so v obliki izravnanih percentilov za polletni starostni interval (SPM). Norme za SPM-Plus (za slovenske mladostnike in tudi za druga jezikovna področja) najdete v dodatku priročnika SPM iz leta 2012 (druga dopolnjena izdaja). Slovenske norme imamo le za časovno neomejen čas reševanja.