Preizkus pripravljenosti otrok za šolo - POŠ

Preizkus pripravljenosti otrok za vstop v šolo ugotavlja pripravljenost otrok na vpis v šolo. Preizkus zajema govorno razumevanje, rezoniranje, grafomotorične sposobnosti, dojemanje količin in razumevanje navodil ter pripravljenost delovati v skupini. Namenjen je otrokom starim 5 let 8 mesecev do 7 let.

  • Ivan Toličič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor preizkusa je Ivan Toličič. Preizkus izvira iz preizkusa Šolski novinci (ŠN), ki je bil prvič objavljen leta 1966, C obliko pa je od leta 1970 izdajal Center za psihodiagnostična sredstva. POŠ je bil prvič izdan leta 1986. Leta 1998 so avtor in psihologi s Centra za psihodiagnostična sredstva objavili dodatne podatke o testu.

Opis:

POŠ ugotavlja pripravljenost otrok za vpis v šolo, vključuje pa tudi kriterije za začetek šolanja, ko je starostna meja znižana. Med spoloma ni razlik, so pa razlike glede na kraj bivanja (mesto-podeželje), ki nastanejo zaradi bolj ali manj stimulativnega okolja. Nikakor ne smemo odločati o sprejemu otroka v šolo le na podlagi rezultata na POŠ.

Preizkus zajema več področij otrokovih zmožnosti: Govorno razumevanje, Rezoniranje, Grafomotorične sposobnosti, Dojemanje količin ter posredno tudi razumevanje navodil in pripravljenost za delo v skupini. Sestavljen je iz petih preizkusov in je presejalni pripomoček. Izvedba je možna v manjših skupinah 6–7 otrok.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije.

Starost: 6–7 let (novejši podatki so zbrani na otroci starih od 5;8 do 6;8 let).

Trajanje: Izvedba za manjšo skupino otrok traja 45 minut, vrednotenje pa 10–15 minut.

Objektivnost (vrednotenja): Popolna objektivnost je zagotovljena na področjih govornega razumevanja, rezoniranja in dojemanja količin. Grafomotorične preizkuse sta popravljala dva neodvisna popravljalca – med njunima rezultatoma sta koeficienta korelacije 0,92 (prvi del) in 0,99 (drugi del).

Zanesljivost: 0,83 po metodi Spearman-Brownovega korekcijskega obrazca.

Veljavnost: Vsebinska veljavnost: izračunana je faktorska analiza, ki je potrdila štiri področja merjenja. Prognostična veljavnost (kriterij globalnega uspeha v prvem in drugem razredu osemletne osnovne šole) je izračunana z metodo eta korelacijskega koeficienta 0,61 (mesto) in 0,59 (drugi kraji) v prvem razredu in 0,62 (mesto) in 0,59 (drugi kraji) v drugem razredu. Popravljeni koeficient pa znaša 0,79. V priročniku so podane korelacije tudi z drugimi kriteriji (ocena pri slovenskem jeziku, matematiki in spoznavanju narave in družbe). Kongruentna veljavnost: koeficient korelacije med POŠ in ŠN (N = 50) je 0,80.

Norme: V obliki C vrednosti so zapisane posebej za otroke iz mesta in s podeželja, tako za posamezna področja preizkusa kot za skupni rezultat preizkusa. Za skupni rezultat je podan tudi centilni rang. Norme so izračunane na vzorcu 245 otrok iz mest in 285 otrok iz drugih krajev. Leta 1998 smo na srečanju uporabnikov predstavili rezultate raziskave narejene na vzorcu otrok, primerljivim s standardizacijskim vzorcem. Povzetki so objavljeni tudi v časopisu TESTinfo, letnik 3 (1998), št. 2. Na voljo so tudi aritmetične sredine in standardni odkloni za otroke, stare od 5;8 do 6;8 leta.