Preizkus pripravljenosti otrok za šolo - POŠ

Preizkus pripravljenosti otrok za vstop v šolo ugotavlja pripravljenost otrok na vpis v šolo. Namenjen je otrokom starim od 6 do 7 let (novejši podatki so zbrani na otroci, starih od 5;8 do 6;8 let).

  • Ivan Toličič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univ. dipl. psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in mag. psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo) ter univ. dipl. pedagoge, ki so naredili prvo stopnjo psihologije.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor preizkusa je Ivan Toličič. Preizkus izvira iz preizkusa Šolski novinci (ŠN), ki je bil prvič objavljen leta 1966, C obliko pa je od leta 1970 izdajal Center za psihodiagnostična sredstva. POŠ je bil prvič izdan leta 1986. Leta 1998 so avtor in psihologi s Centra za psihodiagnostična sredstva objavili dodatne podatke o testu.


Opis:

POŠ ugotavlja pripravljenost otrok za vpis v šolo, vključuje pa tudi kriterije za začetek šolanja, ko je starostna meja znižana. Zajema več področij otrokovih zmožnosti: Govorno razumevanje, Rezoniranje, Grafomotorične sposobnosti, Dojemanje količin ter posredno tudi razumevanje navodil in pripravljenost za delo v skupini. 

Sestavljen je iz petih preizkusov in je presejalni pripomoček. Izvedba je možna v manjših skupinah (6–7 otrok).

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije.

Starost: Od 6. do 7. leta starosti (novejši podatki so zbrani na otroci, starih od 5;8 do 6;8 let).

Trajanje: Izvedba za manjšo skupino otrok traja 45 minut, vrednotenje pa od 10 do 15 minut.

Objektivnost (vrednotenja): Popolna objektivnost je zagotovljena na področjih govornega razumevanja, rezoniranja in dojemanja količin. Grafomotorične preizkuse sta popravljala dva neodvisna ocenjevalca – koeficienta korelacije med rezultatoma sta 0,92 (prvi del) in 0,99 (drugi del).

Zanesljivost: Zanesljivost znaša 0,83 po metodi Spearman-Brownovega korekcijskega obrazca.

Veljavnost: Faktorska analiza je potrdila štiri področja merjenja. Prognostična veljavnost (kriterij globalnega uspeha v 1. in 2. razredu osemletne osnovne šole) je izračunana s korelacijskim koeficientom eta in znaša 0,61 (mesto) oz. 0,59 (drugi kraji) v 1. razredu ter 0,62 (mesto) oz. 0,59 (drugi kraji) v 2. razredu. Popravljeni koeficient znaša 0,79. V priročniku so podane tudi korelacije z drugimi kriteriji. Kongruentna veljavnost: koeficient korelacije med POŠ in ŠN (N = 50) je 0,80.

Norme: V obliki C-vrednosti so zapisane posebej za otroke iz mesta (N = 245) in s podeželja (N = 285), tako za posamezna področja preizkusa kot za skupni rezultat preizkusa. Za skupni rezultat je podan tudi centilni rang. Leta 1998 smo na srečanju uporabnikov predstavili rezultate raziskave narejene na vzorcu otrok, primerljivim s standardizacijskim vzorcem. Povzetki so objavljeni v časopisu TESTinfo, št. 2, letnik 3 (1998) oz. na spletni strani www.center-pds.si. Na voljo so tudi aritmetične sredine in standardni odkloni ter C-vrednosti za otroke, stare od 5;8 do 6;8 leta.