Anamnestični list - AL

Anamnestični list je vprašalnik, ki vključuje deset, za anamnezo pomembnih, vsebinskih področij ter služi kot osnova za intervju. Uporabljamo ga pri odraslih in mladostnikih.

  • Živana Bele Potočnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Opis

Anamnestični list je pripravila na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj Živana Bele-Potočnik. Prvič je izšel leta 1987.

Anamnestičen list je vprašalnik, ki vključuje deset za anamnezo pomembnih vsebinskih področij, ki si kot logične zaporedne enote sledijo od izvora oz. družine, iz katere posameznik izhaja, preko šolanja in pridobivanja znanj, do zaposlitev in dela, motiviranosti za delo oz. zadovoljstva z delom, pogojev življenja posameznika in njegove družine, do zdravstvenega počutja in osebnih problemov. Namenoma je pisan kot seznam, ki le opomni na različna možna vsebinska področja in probleme ter predstavlja osnovo za usmerjanje intervjuja na še nepojasnjena in/ali problematična področja anamneze.

Namen (uporabnost)

Uporablja se individualno ali skupinsko. Izvedba traja od 20 do 30 minut. Namenjen je predvsem psihologom, ki delajo z mladostniki in odraslimi na področju psihologije dela in organizacije, pri zaposlovanju in karierni orientaciji. Oblikovan je tako, da bi bil čim širše uporaben na celotni poti posameznika: poklicna odločitev, šolanje in štipendiranje, zaposlovanje in poklicno delo.