Lestvica nevroticizma in ekstravertnosti za otroke in mladostnike - HANES

Z lestvico nevroticizma in ekstravertnosti za otroke in mladostnike (HANES) ugotavljamo osebnostne lastnosti otrok in mladostnikov: nevroticizem, ekstravertnost in iskrenost.

  • Frank Baumgartel
  • Franz Buggle
  • Dževdet Hadžiselimović
  • Živana Bele Potočnik
  • Maks Tušak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Lestvice nevroticizma in ekstravertnosti za otroke in mladostnike (orig. Hamburger Neurotizismus- und Extraversionsskala für Kinder und Jugendliche – HANES-KJ) sta Franz Buggle in Frank Baumgärtel, ki sta se zgledovala po vprašalniku Hansa in Sybill Eysenck. Pri nas je bila lestvica prirejena in prvič izdana leta 1977. Pripravili so jo Dževdet Hadžiselimović, Živana Bele Potočnik in Maks Tušak. Popravljena izdaja priročnika je izšla leta 1994.

Opis:

Lestvica je namenjena ugotavljanju osebnostnih lastnosti otrok in mladostnikov. Sestavljata jo dve podlestvici nevroticizma, dve podlestvici ekstravertnosti (aktivnost in družabnost) ter podlestvica iskrenost. Uporabljamo jo lahko v šolah, pri poklicnem svetovanju, v zdravstvu.

HANES se izvaja individualno ali skupinsko, v dolgi ali kratki obliki. Kratka oblika lestvic HANES-I je sestavljena iz 20 postavk podlestvice nevroticizma in 16 postavk podlestvice ekstravernosti (družabnosti in aktivnost). Kratka oblika HANES-II pa je sestavljena iz 20 postavk podlestvice nevroticizma in 12 postavk podlestvice iskrenosti. Na postavke se odgovarja z DA ali NE.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Od 8. do 16. leta; za starostno skupino od 8 do 9 let uporaba omejena.

Trajanje: Za celotno lestvico traja izvedba pri otrocih, starih 8–10 let, 30–40 minut, pri starejših pa 15–20 minut. Za vrednotenje potrebujemo nekaj minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost po Kuder-Richardsonovi formuli KR8 (nemški podatki) je od 0,83 do 0,85, retestna zanesljivost pa za starost od 8;6 do 10;5 let od 0,43 do 0,70 in za starost od 10;6 do 16;0 let od 0,62 do 0,75.

Veljavnost: V priročniku so predstavljeni podatki različnih raziskav v tujini.

Norme: V Sloveniji je bila lestvica preizkušena na 509 učencih 8. razredov osemletne osnovne šole. Ker so se pokazale statistično značilne razlike med dekleti in fanti, so norme v obliki SV (od 1 do 9) in C (od 1 do 100) ločene po spolu. V priročniku so tudi norme iz originalnega priročnika.