Eysenckov osebnostni vprašalnik (revidirana oblika) - EPQ-R

Z revidirano obliko Eysenckovega osebnostnega vprašalnika merimo tri glavne dimenzije osebnosti: ekstravertnost-introvertnost, nevroticizem in psihoticizem. Primeren za uporabo je od 16. leta naprej.

  • Hans Jurgen Eysenck
  • Sybil B. G. Eysenck
  • Niko Arnerić
  • Dušica Boben
  • Igor Krajnc

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Eysenckovega osebnostnega vprašalnika EPQ-R (orig. Eysenck Personality Questionnaire-Revised) sta Hans J. Eysenck in Sybil B. G. Eysenck. Leta 1979 je EPQ za odrasle priredil in standardiziral Leon Lojk s pomočjo skupine psihologov, leta 1997 pa smo izdali priredbo posodobljene različice EPQ-R. Leta 2019 smo na Centru za psihodiagnostična redstva zbrali podatke za nove norme. Posodobljen priročnik bo izšel leta 2023.

Opis:

Vprašalnik temelji na teoriji treh glavnih dimenzij osebnosti: ekstravertnost-introvertnost (E), nevroticizem (N), psihoticizem (P). Ukvarja se z normalnim vedenjem, ne s simptomi, in odkriva določene nevrotične in psihotične predispozicije oseb. Poleg lestvic E, N in P vprašalnik vsebuje tudi veljavnostno lestvico (L), ki meri nagnjenost k dajanju socialno zaželenih odgovorov. Avtorja sta iz najboljših trditev izdelala krajšo različico EPQ-R in skupaj z Gossopom še dve posebni lestvici za dolgo obliko: odvisnost (A) in kriminalnost (C). 

Vprašalnik EPQ-R ima 106, kratka različica EPQ-R pa 48 trditev, na katere se odgovarja z da/ne. Vprašalnik izvedemo skupinsko ali individualno; na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.

Starost: Od 16. leta naprej.

Trajanje: Za kratko obliko vprašalnika traja izvedba od 5 do 10 minut, za dolgo pa med 10 in 20 minut. Vrednotenje s šablonami traja od 5 do 10 minut, preko spletne aplikacije pa nekaj minut oz. nič, če aplikacijo uporabimo tudi za izvedbo.

Zanesljivost: Na celotni skupini udeležencev (N = 5190) je mera zanesljivosti  merjena s Cronbachovo alfo znašala med 0,62 in 0,85. Pri kratki obliki je bila ocena zanesljivosti nekoliko nižja: 0,60–0,81. Malo višja zanesljivost se je izkazala pri spletni kot pri papirni izvedbi.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav. Predstavljena je tudi faktorska struktura na slovenskem in britanskem vzorcu.

Norme: Norme so v obliki centilov. Obstajajo skupne norme ter ločene glede na spol in starost (> 25, 25–35, 35+ let) kot tudi ločene glede na obliko izvedbe (spletna ali papirna).