Očka, jaz sem najboljši – razvoj otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti

Knjiga je namenjena učiteljem, staršem, vzgojiteljem, psihologom, pedagogom ter tudi vsem drugim, ki se ukvarjajo z otrokovim razvojem, ali jim ta veliko pomeni. V knjigi se avtoričina spoznanja prepletajo s spoznanji tujih avtorjev. Teoretični in znanstveni koncepti so prepleteni s praktičnimi primeri in nasveti.

Avtorica:

  • Zlatka Cugmas

Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Knjiga je prvič izšla leta 1999. Strokovno sta jo pregledala Norbert Jaušovec in Karin Bakračevič Vukman.

Namen (uporabnost)

V knjigi so zajeti odgovori na vprašanja, kot so:
•    kakšne so značilnosti samoocenjevanja mlajših otrok,
•    kakšen je pomen otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti,
•    kakšna je kognitivna osnova otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti in sposobnosti,
•    kakšna je vloga izobraževalnega okolja pri razvoju otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti,
•    kakšna je vloga staršev pri razvoju otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti. 

Glavna poglavja

I.    Uvod z razlago temeljnih pojmov
II.    Pripomočki za merjenje otrokove zaznave samega sebe
III.    Značilnosti samoocenjevanja mlajših otrok
IV.    Pomen otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti
V.    Kognitivna osnova otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti in sposobnosti
VI.    Vloga izobraževalnega okolja pri razvoju otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti
VII.    Vloga staršev pri razvoju otrokove zaznave lastne šolske uspešnosti