Narisal sem sonce zate – izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in samozaznave

Knjiga je namenjena učiteljem, vzgojiteljem, psihologom, pedagogom, zdravnikom, študentom in študentkam navedenih študijskih programov. Delo je plod poglobljenega pregleda razpoložljive strokovne literature, ki ga avtorica oplemeniti s svojimi izkušnjami in raziskovalnim delom. Knjigo odlikujejo mnoge ponazoritve in razlage na konkretnih primerih, jasen prikaz uporabljenih merskih pripomočkov in opis področij njihove uporabe, konkretne analize otroških risb, smernice za uporabo ugotovitev v družini, vrtcu in šoli, berljivost in praktična uporabnost.

Avtorica:

  • Zlatka Cugmas

Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Knjiga je prvič izšla leta 2003. Strokovno sta jo pregledali Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič.

Namen (uporabnost)

V knjigi najdete odgovore na vprašanja:
•    kakšna je vloga referenčnih oseb (staršev in vzgojiteljice) in drugih dejavnikov okolja v razvoju otrokove navezanosti,
•    katera so merila, po katerih lahko vrednotimo kakovost otrokove navezanosti,
•    kakšna je vloga varne navezanosti na vzgojiteljico kot o varovalnem dejavniku v razvoju ogroženih otrok,
•    kako se otrokova navezanost na referenčno osebo odraža skozi njegovo risbo,
•    kako sta povezani otrokova navezanost na pomembne druge in njegova samozaznava,
•    kakšna je povezanost med kakovostjo otrokove navezanosti in socializacijskimi tehnikami, ki jih v odnosu do njega uporabljajo referenčne osebe.  

Glavna poglavja

•    Večkratna pogojenost otrokove navezanosti,
•    Vzgojiteljica kot objekt otrokove navezanosti,
•    Izraz otrokove navezanosti v otroški risbi,
•    Povezanost med kakovostjo otrokove navezanosti, discipliniranjem otroka in njegovo internalizacijo pravil,
•    Merski pripomočki za merjenje otrokove samozaznave.