Bodi z menoj, mami – razvoj otrokove navezanosti

Knjiga je napisana v znanstvenem jeziku in je namenjena študentom in strokovnjakom za razvojno psihologijo, zanimiva pa je tudi za ostale psihologe, zdravnike, socialne delavce, vzgojitelje in vse druge, ki se poklicno ukvarjajo z otroki, ne nazadnje pa tudi za starše.

Avtorica:

  • Zlatka Cugmas

 


Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Knjiga ima 164 strani in je prvič izšla leta 1998. Strokovno so jo pregledali Ludvik Horvat, Norbert Jaušovec in Peter Praper, ki je napisal tudi predgovor.

Namen (uporabnost)

V knjigi najdete odgovore na vprašanja:
•    kako se razvija otrokova navezanost na mater,
•    kako lahko ugotavljamo kakovost otrokove navezanosti na mater, to je, ali otroku odnosi z materjo omogočajo razvoj občutka varnosti,
•    kakšno vlogo ima otrokov temperament pri razvoju njegove navezanosti na mater,
•    kateri dejavniki vplivajo na to, da je mati bolj ali manj občutljiva za otrokove potrebe,
•    kakšne posledice za otrokov razvoj navezanosti ima materina ločenost od njega,
•    kakšno vlogo pri otrokovi navezanosti imajo osebe, ki v času materine odsotnosti skrbijo zanj, ga vzgajajo oz. izobražujejo ...

Glavna poglavja

I.    Značilnosti otrokovega razvoja navezanosti
II.    Pripomočki za merjenje kakovosti otrokove navezanosti na mater oziroma na očeta
III.    Vloga materinega odnosa do otroka
IV.    Vloga otrokovega temperamenta
V.    Vpliv nadomestnega varstva na otrokov razvoj navezanosti
VI.    Pomen otrokove navezanosti na mater oziroma očeta za njegov razvoj