Spretnosti v medosebnih odnosih

V knjigi Spretnosti v medosebnih odnosih avtorica podaja teoretične osnove medosebnih spretnosti v poljudni, pregledni in zgoščeni obliki, kar pa je podlaga za izvajanje vaj, ki so bistveni sestavni del knjige. Knjiga je torej priročnik za tiste, ki bi želeli izboljšati spretnosti v komuniciranju z ljudmi ali tiste, ki vodijo skupine s takimi cilji.

  • Tanja Lamovec

Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Avtorica knjige dr. Tanja Lamovec je avtorica številnih knjig in priročnikov za študente psihologije, psihologe in tudi širši krog bralcev.

Spretnosti v medosebnih odnosih so v veliki meri rezultat učenja v zgodnjem otroštvu, kasneje pa jih izvajamo bolj ali manj avtomatično in o njih ne razmišljamo. Spretnosti se ni mogoče naučiti le z branjem ustrezne literature. Potrebno je izkustveno učenje. Tej vrsti učenja je prilagojena tudi ta knjiga - priročnik. Knjiga je prvič izšla leta 1991 in doživela že tudi prvi ponatis leta 1993.

Namen (uporabnost)

Teoretične osnove medosebnih spretnosti podaja avtorica v poljudni, pregledni in zgoščeni obliki, kar pa je le podlaga za izvajanje vaj, ki so njen bistveni sestavni del. V knjigi je kar 16 vaj primernih za najrazličnejše starostne in poklicne skupine. Namenjene so delu v majhnih skupinah. Knjiga je torej priročnik za tiste, ki bi želeli izboljšati spretnosti v komuniciranju z ljudmi ali tiste, ki vodijo skupine s takimi cilji. Ima 80 strani.

Glavna poglavja

  • pomen in sestavine medosebnih spretnosti,
  • samorazkrivanje in zaupanje,
  • komunikacijske spretnosti,
  • reševanje medosebnih konfliktov.