Spreminjanje učnih navad

V priročniku Spreminjanje učnih navad je predstavljena sistematizacija že preizkušenih metod za razvoj manjkajočih učnih navad oziroma za preoblikovanje napačnih. Napotke lahko uporabi strokovnjak, navadno psiholog ali pedagog v šolski svetovalni službi, pri intervenciji, svetovanju ali treningu.

  • Rolf Dietmar Thiel
  • Gustav Keller
  • Annette Binder

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu), magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu), pedagoge in psihologe-pedagoge ter tudi druge šolske svetovalne delavce.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Opis

Prvič je bil priročnik avtorjev Rolf Dietmar Thiel, Gustav Keller in Annette Binder objavljen v Nemčiji leta 1997 pod naslovom Arbeitsverhaltensmodifikation, Anleitung zur Verhaltensmodifikation. Pri nas smo prevod prvič izdali leta 1999. Strokovno je priročnik pregledala Sonja Pečjak.

Namen (uporabnost)

Napotke lahko uporabi strokovnjak, običajno psiholog ali pedagog v šolski svetovalni službi, pri intervenciji, svetovanju ali treningu. Vaje lahko izvajate sami z vsemi učenci v razredu. Še bolj učinkovito pa je, če urite učence v učnih spretnostih skupaj z učiteljem pri posameznih predmetih in v manjših skupinah. Slovenskemu priročniku smo dodali tudi izbor priporočene literature v slovenščini iz tega področja. Pri tem vam pomaga tudi knjiga-priročnik, napisana za učence Boljša motivacija - uspešnejše učenje.

Glavna poglavja

V priročniku je predstavljena sistematizacija že preizkušenih metod za razvoj manjkajočih učnih navad oziroma za preoblikovanje napačnih. Napotki so razdeljeni v naslednja poglavja:

  • Navodila za spreminjanje učnih navad,
  • Spreminjanje učne motivacije,
  • Spreminjanje organizacije učenja,
  • Spreminjanje kognitivnih dejavnikov,
  • Spreminjanje koncentracije,
  • Razvrstitev vprašalnika o učnih navadah in ustreznih sprememb,
  • Načini spreminjanja učnih navad.