Inteligentnost - ustvarjalnost - nadarjenost

V knjigi Inteligentnost - ustvarjalnost - nadarjenost najdemo opredelitve osnovnih pojmov obravnavanih področij, predstavitev diagnostičnih pripomočkov za merjenje nadarjenosti, ocene praktične vrednosti novega pojmovanja nadarjenosti ter problematike štipendiranja nadarjenih učencev. Knjiga je dobrodošla za vse, ki v devetletni osnovni šoli delate z nadarjenimi učenci.

 • Benjamin Jurman

Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Avtor knjige je Benjamin Jurman. Knjiga je plod avtorjevega večletnega raziskovalnega dela v sklopu projekta Odkrivanje nadarjenih učencev in povzema njegove raziskave, ki so nastale med letoma 1986 in 1997. Knjiga je na 450 straneh prvič izšla leta 2004. Strokovno jo je pregledal dr. Valentin Bucik.

Namen (uporabnost)

Knjiga je dobrodošla za vse, ki ste v devetletni osnovni šoli začeli delati z nadarjenimi učenci. Avtor pravi, da je to drugačna psihologija, kot smo je vajeni brati v strokovni psihološki literaturi.

V knjigi najdemo:

 • opredelitve osnovni pojmov obravnavanega področja,
 • predstavitev diagnostičnih pripomočkov za merjenje nadarjenosti,
 • ocene praktične vrednosti novega pojmovanja nadarjenosti,
 • dotakne se tudi problematike štipendiranja nadarjenih učencev

 • Glavna poglavja

  Razpotja v psihologiji
       Osnovno in temeljna razpotja
       Psihološke šole kot integracije razpotij
  O inteligentnosti, ustvarjalnosti in nadarjenosti
       Problem inteligentnosti
       Problem ustvarjalnosti
       Problem nadarjenosti
  Novo pojmovanje nadarjenosti
       O inteligentnosti in nadarjenosti
       O ustvarjalnosti in nadarjenosti
       O učenju tostran in onstran naučenega
       O strukturi človeškega mišljenja
       O strukturi pojma
       O intuiciji
       O razgledanosti
  Kaj je nadarjenost
       Teorija nadarjenosti
       Merjenje nadarjenosti
       Način merjenja nadarjenosti
  Raziskovalni izsledki
       Sondažne raziskave
       Rezultati raziskave o nadarjenih učencih
       Odkrivanje nadarjenih pri nas
  Povratne ugotovitve
       Delo z nadarjenimi
       Sklepne misli