Boljša motivacija - uspešnejše učenje - trening učnih navad za učence, starejše od 14 let

Knjiga Boljša motivacija - uspešnejše učenje ponuja uporabniku možnost, da se uči tehnik za motivacijo in učenje, s katerimi lahko izboljša šolski uspeh ter se lažje uči in dela. Knjiga pa ni koristna le za dijake, ampak je tudi vir informacij, kako pomagati mladostniku, da bo v šoli uspešen, za učitelje, šolske svetovalne delavce in starše.

  • Gustav Keller
  • Annette Binder
  • Rolf Dietmer Thiel

Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Avtorji Gustav Keller, Annette Binder in Rolf Dietmer Thiel so knjigo prvič izdali v Nemčiji leta 1997 z naslovom Sich besser motivieren - erfolgreicher lernen, Lern- und Arbeitsverhaltenstraining fur Schuler ab 14 Jahren. Pri nas smo jo prvič izdali leta 1999. Strokovno je priročnik pregledala Sonja Pečjak.

Namen (uporabnost)

Knjiga je namenjena predvsem učencem in dijakom ter predstavlja program treninga za učence od 14. leta dalje. Ponuja jim možnost, da se učijo tehnik za motivacijo in učenje, s katerimi bodo lahko izboljšali šolski uspeh ter se lažje učili in delali.

Glavna poglavja

Knjigo sestavljajo štiri enote treninga, razdeljene v poglavja. V vsakem poglavju avtorji bralca naprej uvedejo v problem, nato postavijo učni cilj, podajo kratko informacijo in primere o izbrani temi, vse pa zaključijo s povzetkom in predlagano vajo. Učencu oz. dijaku poskušajo odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • MOTIVACIJA: Kako se lahko pripravim do tega, da se bom učil bolj redno in z večjim zanimanjem?
  • ORGANIZACIJA UČENJA: Kako lahko bolje načrtujem in oblikujem zunanje pogoje za učenje in delo?
  • OBDELOVANJE SNOVI: Kako si laže zapomnim učno snov, jo pregledneje in preudarneje predelam ter učinkoviteje preberem?
  • KONCENTRACIJA: Kako bi se lahko pripravil do tega, da bi učenju in delu posvečal dovolj nujno potrebne pozornosti?

 

Knjiga je lahko vir informacij tudi za učitelje, šolske svetovalne delavce in starše, ki želijo pomagati mladostnikom, da bodo v šoli uspešni.