Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke - 3. izdaja - WISC-IIISI

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke je namenjena individualnemu ugotavljanju inteligentnosti otrok, odkrivanju specifičnih potencialov na osnovi štirih faktorsko osnovanih indeksih: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Neodvrnljivost pozornosti ter Hitrosti obdelave. Primerna je za starost 6;7 do 16;6 leta. 

  • David Wechsler
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe in mag. psihologije (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Slovensko priredbo tretje izdaje lestvice inteligentnosti za otroke (orig. Wechsler Intelligence Scales for ChildrenThird Edition), avtorja Davida Wechslerja,  smo v Sloveniji izdali leta 2001. Vodja projekta je bila Dušica Boben, svetovalec za metodologijo pa Valentin Bucik. Podteste so priredili Lidija Magajna, Livija Knaflič, Igor Levstik, Bojana Moškrič in Igor Krajnc, preostali del priročnika pa je prevedel Darko Kovačič. Sodelovalo je več kot 80 psihologov iz zdravstva in šolstva. 

Opis:

WISC-IIISI je namenjen individualnemu ugotavljanju inteligentnosti otrok. Sestavljen je iz 13 podtestov. Nudi nam rezultat na celotni lestvici inteligentnosti ter na lestvicah besedne in nebesedne inteligentnosti. Inteligentnost lahko prikažemo tudi v štirih faktorsko osnovanih indeksih: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Neodvrnljivost pozornosti in Hitrost obdelave.

Podtesti so: Dopolnjevanje slik, Poučenost, Šifriranje, Podobnost, Razvrščanje slik, Računanje, Sestavljanje kock, Besednjak, Sestavljanje predmetov, Razumevanje, Iskanje simbolov, Ponavljanje številk, Labirinti.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za otroke in mladostnike, stare od 6;7 do 16;6 leta.

Trajanje: Izvedba testiranja z običajnim sestavom 10 podtestov traja od 50 do 70 minut, dva dopolnilna podtesta in en izbirni pa trajajo nadaljnjih 10 do 15 minut. Trajanje vrednotenja je odvisno od izkušenosti psihologa in namena testiranja.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti notranje skladnosti so glede na starost (slovenski vzorec N = 1080) za Besedni IQ od 0,90 do 0,94, Nebesedni IQ od 0,88 do 0,91, Celotni IQ od 0,88 do 0,92. Za Besedno razumevanje od 0,86 do 0,91, Zaznavno organizacijo od 0,83 do 89, Neodvrnljivost pozornosti od 0,77 do 0,91 in za Hitrost obdelave od 0,73 do 0,89.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav konstruktne, kriterijske in notranje veljavnosti ter primerjalne raziskave. Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska struktura (konfirmativna in eksplorativna).

Norme: IQ-točke, intervali zaupanja in percentilni rangi za Besedni, Nebesedni in Celotni IQ ter za štiri faktorsko osnovane indekse, ločeno po starosti.