Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke – 3. izdaja – WPPSI-IIISI

Tretja izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI) je razvojno-psihološki pripomoček, ki ga izvajamo individualno, in je namenjen ocenjevanju intelektualne sposobnosti otrok, starih od 2 leti in 6 mesecev do 7 let in 3 mesece (2;6–7;3 leta). 

  • David Wechsler
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje). 

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

WPSSI-IIISI (orig. Wechsler Prescool and Primary Scale of IntelligenceThird Edition) je prva izdaja Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske otroke v Sloveniji, avtorja Davida Wechslerja. Vodja slovenske priredbe je bila Dušica Boben, za statistične izračune je poskrbel David Gosar. Podteste so priredili Zorka Bečaj, Tjaša Lah Tolar, Petra Lešnik Musek, Anita Prezelj, Marjeta Trstenjak in Dušica Boben, preostali del priročnikov pa je preved Darko Kovačič. Pri dveh pilotnih študijah in standardizaciji je sodelovalo več kot 40 psihologov. Priročnika je strokovno pregledala Maja Zupančič. WPPSI-IIISI je prvič izšel leta 2013. 

Opis:

WPSSI-IIISI je uporaben pri psiholoških pregledih v zdravstvenih domovih, bolnicah, svetovalnih centrih, vrtcih in osnovnih šolah, saj daje izčrpno oceno splošnega intelektualnega delovanja otrok, starih od 2;6 do 7;3 leta. Psihologi lahko WPPSI-IIISI uporabljajo tudi za ocenjevanje intelektualne nadarjenosti, spoznavnih razvojnih zaostankov in učnih težav.

Za otroke, stare od 2;6 do 3;11 leta, je WPPSI-III sestavjen iz štirih glavnih podtestov (Razumevanje besed, Poučenost, Sestavljanje kock, Sestavljanje predmetov) in dodatnega podtesta Imenovanje slik. Glavnih podtestov za otroke, stare od 4;0 do 7;3 leta, je sedem: Poučenost, Besednjak, Razumevanje, Sestavljanje kock, Matrike in Slikovni pojmi. Psiholog ima možnost za to starost izbirati še med dodatnimi podtesti Iskanje Simbolov, Podobnosti, Dopolnjevanje slik in Sestavljanje predmetov ter dvema izbirnima podtestoma Razumevanje besed in Imenovanje slik.

WPPSI-IIISI vključuje Besedni, Nebesedni in Celotni IQ. Poleg tega je za otroke od 4;0 do 7;3 leta mogoče izpeljati količnik Hitrosti obdelave, za otroke obeh starostnih obdobij pa lahko določimo Splošni jezik. Rezultate lahko analiziramo tudi z vidika močnih in šibkih področij otroka.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za otroke stare od 2 leti in 6 mesecev do 7 let in 3 mesece.

Trajanje: Izvedba glavnih podtestov traja približno 30–35 minut za večino otrok od 2;6 do 3;11 leta ter približno 40–50 minut za večino otrok od 4;0 do 7;3 leta. Z izvedbo dodatnega podtesta pri mlajši skupini otrok testiranje podaljšamo za približno 5–7 minut. Pri otrocih od 4;0 do 7;3 leta izvajanje dodatnega podtesta, ki nam omogoča pridobitev Količnika hitrosti obdelave, podaljša testiranje za približno 3–4 minute. Če pri otrocih, starih 4;0–7;3 leta, potrebujemo ali želimo dobiti vse sestavljene rezultate in analize razlik, potrebujemo še približno 30–35 minut za izvajanje dodatnih in izbirnih podtestov. Trajanje vrednotenja je odvisno od izkušenosti psihologa in namena testiranja.

Zanesljivost: Cronbachovi alpha koeficienti notranje skladnosti (slovenski vzorec, N = 786) so za Besedni IQ pri različnih starostih od 0,88 do 0,93, za Nebesedni IQ 0,75–0,94, za Celotni IQ 0,88–0,96, Splošni jezik 0,74–0,93 in za Lestvico hitrosti obdelave pri starejši starostni skupini 0,87–0,92.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav o vsebinski veljavnosti, notranji strukturi, povezavah z drugimi spremenljivkami, kot so drugi testi in posebne skupine otrok (npr. intelektualno nadarjeni otroci, otroci z lažjo ali zmerno motnjo v duševnem razvoju, otroci z zaostanki v razvoju, otroci z dejavniki tveganja v razvoju, otroci z avtistično motnjo, otroci z motnjo jezikovnega izražanja, otroci z mešano motnjo jezikovnega razumevanja in izražanja, otroci z omejenim znanjem angleščine, otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, gibalno ovirani otroci). Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska struktura (konfirmativna in eksplorativna).

Norme: IQ točke in percentilni rangi za pet sestavljenih rezultatov: Besedni IQ, Nebesedni IQ, Količnik hitrosti obdelave, Celotni IQ in Splošni jezik.