Vprašalnik za oceno osebnosti - PAI

Vprašalnik za oceno osebnosti nam daje celovito oceno psihopatologije. Primeren je za odrasle od 18. do 89. leta starosti.

  • Leslie C. Morey
  • Jože Jensterle

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija D: potrebno je daljše usposabljanje ali specializacija).  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor izvirnega vprašalnika Personality Assessment Inventory (PAI) je Leslie C. Morey. Slovensko priredbo vprašalnika je pripravil Jože Jensterle ob pomoči Janeza Mlakarja in Urbana Grolegerja, priročnik je prevedla Tajana Brajović, slovenski del sta napisala Dušica Boben in David Gosar, ki je izdelal statistične izračune. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo vodili zbiranje podatkov za standardizacijo. Vprašalnik je prvič izšel leta 2009, leta 2014 pa druga dopolnjena izdaja. Leta 2015 smo izdali še dodatek priročnika, ki vsebuje dodatne indekse tveganja in kazalce veljavnosti. Dodatek je pripravila Petra Obermajer. Oba priročnika je strokovno pregledal Robert Masten.

Opis:

PAI je samoocenjevalni vprašalnik objektivnega tipa za ocenjevanje osebnosti odraslih, namenjen pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah. S pomočjo vprašalnika lahko pridobimo informacije, pomembne za klinično diagnozo, načrtujemo terapijo, služi pa nam tudi kot presejalni pripomoček za odkrivanje psihopatologij. PAI ni oblikovan za pridobivanje izčrpne ocene področij normalne osebnosti.

PAI ima 344 postavk, ki nam dajo 22 neodvisnih lestvic: 4 lestvice veljavnosti (Nedoslednost, Redkost, Negativen vtis, Pozitiven vtis), 11 kliničnih lestvic (Telesne pritožbe, Anksioznost, Motnje, povezane z anksioznostjo, Depresivnost, Manija, Paranoidnost, Shizofrenija, »Borderline« poteze, Antisocialne poteze, Težave z alkoholom, Težave z drogami), 5 lestvic obravnave (Agresivnost, Samomorilne misli, Stres, Pomanjkanje podpore, Zavračanje obravnave) in 2 medosebni lestvici (Dominantnost, Toplina). Dodatno lahko izračunamo še različne kazalce veljavnosti (npr. indeks simuliranja, indeks obrambnega odgovarjanja, Cashelovo diskriminantno funkcijo …) ter indekse tveganja za samomor, nasilje in proces zdravljenja. 

Postavke so oblikovane tako, da zahtevajo bralno sposobnost na ravni četrtega razreda. Pozornost je potrebna pri posameznikih, katerim slovenščina ni materni jezik. Izvedba je lahko individualna ali skupinska, na papirju ter preko spletne aplikacije TESTrešuj. 

Uporabnost in veljavnost PAI je neposredno povezana z znanjem in izkušnjami psihologa. Interpretacija dobljenih profilov in testnih rezultatov zahteva več kot le znanje, ki ga lahko dobite iz priročnika. Potrebno je poznavanje področja diagnosticiranja, teorij osebnosti in psihopatologij ter znanje o ustreznosti in omejitvah vprašalnikov objektivnega tipa.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – D.

Starost: Odrasli, od 18. do 89. leta.

Trajanje: Izvedba traja od 40 do 50 minut. Vrednotenje traja približno 20 minut, v spletni aplikaciji TESTrešuj pa le nekaj minut. Pri izvedbi preko spletne aplikacije, je vrednotenje samodejno. 

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana preko mediane Chronbachovih koeficientov alfa 22 lestvic, je za ameriški vzorec 0,81 (normativna skupina), 0,86 (študentje), 0,82 (klinični vzorec), za slovenski normativni vzorec pa 0,79. Stabilnost rezultatov (retestna zanesljivost) je po treh do štirih tednih pri različnih vzorcih znašala od 0,54 do 0,90 (za različne dimenzije; ameriški podatki).

Veljavnost: V priročniku sta predstavljeni konvergentna in diskriminantna veljavnost. Zapisane so korelacije s številnimi drugimi merami sorodnih konstruktov ter razlike med različnimi kliničnimi skupinami.

Norme: Norme so v obliki T-vrednosti za: (a) slovenski standardizacijski vzorec, N = 538, (b) ameriški standardizacijski vzorec, N = 1000, (c) ameriški klinični vzorec, N = 1246, (č) vzorec Afroameričanov, N = 117, (d) vzorec ameriških starostnikov, starih 60 let in več, N = 219, (e) vzorec ameriških študentov, N = 1051 (f) slovenski standardizacijski vzorec za kratko obliko vprašalnika, N = 538, (g) ameriški standardizacijski vzorec za kratko obliko vprašalnika, N = 1000