Vprašalnik o motnjah hranjenja, tretja izdaja – EDI-3

Vprašalnik o motnjah hranjenja meri psihološke značilnosti in skupine simptomov, ki so pomembne pri razvoju in vzdrževanju motenj hranjenja. 

  • David M. Garner

Avtorice priredbe: 

  • Anica Prosnik Domjan
  • Dušica Boben 
    • Marjeta Trstenjak

 

Interpretacija rezultatov je omejena samo na usposobljenje strokovnjake, ki imajo opravljeno formalno izobraževanje na področju ocenjevanja in znanje iz psihometričnih statističnih metod ter izkušnje na področju psihopatologije motenj hranjenja.  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor vprašalnika Eating Disorder Inventory-3 je David M. Garner. Avtorice slovenske priredbe vprašalnika so Anica Prosnik Domjan, Dušica Boben in Marjeta Trstenjak. Priročnik je strokovno pregledala Maša Černelič Bizjak. Vprašalnik je bil izdan leta 2021.

Opis:

Vprašalnik EDI-3 meri psihološka področja, ki so pomembna za razumevanje in zdravljenje motenj hranjenja oziroma psihološke značilnosti ali konstrukte, ki so se pri posameznikih z motnjami hranjenja pokazali kot klinično pomembni. Uporabljamo ga za klinično ocenjevanje simptomatike, povezane z motnjami hranjenja, vendar ni namenjen postavljanju diagnoze motnje hranjenja. Informacije, pridobljene z EDI-3, nam omogočajo oblikovanje načrta zdravljenja. Z vprašalnikom lahko ocenjujemo tudi učinke, ki jih ima zdravljenje na ključnih psiholoških področjih. 
Sestavljen je iz 91 postavk, ki so organizirane v 12 primarnih lestvic, te pa v 6 sestavljenih lestvic. Vsebuje tudi tri kontrolne lestvice, ki merijo stil odgovarjanja. Izvedba je individualna ali skupinska.
Dodatno je avtor pripravil strukturiran samoocenjevalni seznam simptomov, imenovan EDI-3 SC. 

S tem vprašalnikom pridobimo podatke o pogostosti pojavljanja simptomov. Vprašanja so razdeljena na področja: hujšanje, telesna aktivnost, hranjenje z izgubo nadzora (prenajedanje), bruhanje, odvajala, tablete za hujšanje, diuretiki, zgodovina menstruacije (za ženske) in zdravila, ki jih oseba trenutno jemlje.

Usposobljenost: Interpretacija rezultatov je omejena samo na usposobljene strokovnjake, ki imajo opravljeno formalno izobraževanje na področju ocenjevanja in znanje iz psihometričnih statističnih metod ter izkušnje na področju psihopatologije motenj hranjenja

Starost: Od 13 let naprej. Lahko se uporablja tudi pri 11–12-letnikih.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 20 minut, vrednotenje in risanje profila približno 10 minut oz. nekaj minut preko spletne aplikacije. Če je tudi izvedba preko spletne aplikacije TESTrešuj, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Cronbachovi koeficienti alfa so bili izračunani na ameriškem kliničnem vzorcu odraslih, mednarodnem kliničnem vzorcu odraslih in ameriškem kliničnem vzorcu mladostnikov. Zanesljivost treh lestvic tveganja za motnje hranjenja v štirih diagnostičnih skupinah (anoreksija nervoza – restriktivni tip, anoreksija nervoza – hranjenje z izgubo nadzora/purgativni tip, bulimija nervoza in neopredeljene motnje hranjenja) in v treh normativnih skupinah je v povprečju okoli 0,90. Izjema so relativni nižji koeficienti zanesljivosti pri lestvici Bulimija pri diagnostični skupini anoreksija nervoza – restriktivni tip, ki so 0,63–0,84. Zanesljivost sestavljene lestvice Tveganje za motnje hranjenja je v štirih diagnostičnih skupinah in treh normativnih skupinah 0,90–0,97, za psihološke lestvice v treh normativnih skupinah pa 0,64–0,89. Koeficienti zanesljivosti sestavljene lestvice Splošna psihološka neprilagojenost so v treh normativnih skupinah 0,93–0,97, zanesljivost preostalih sestavljenih lestvic pa 0,81–0,93. Izjema je sestavljena lestvica Pretiran nadzor za mednarodni klinični vzorec odraslih, pri katerem je zanesljivost 0,78.

Veljavnost: Izračunane so korelacije med lestvicami in sestavljenimi lestvicami EDI-3, eksplorativna in konfirmativna faktorska analiza, korelacije s predhodno različico vprašalnika EDI-2, korelacije z drugimi merami motenj hranjenja in z drugimi merami osebnosti in psihopatologije na skupinah iz ZDA. Rezultati dveh slovenskih raziskav prav tako potrjujeta veljavnost slovenske priredbe EDI-3.

Norme: Prevzeli smo izvirne normativne vzorce: ameriški klinični vzorec odraslih (N = 983), mednarodni klinični vzorec odraslih (N = 662) in ameriški klinični vzorec mladostnikov (N = 335), ki so ločene tudi glede na diagnostične skupine po DSM-IV: anoreksija nervoza – restriktivni tip, anoreksija nervoza – purgativni tip, bulimija nervoza in neopredeljene motnje hranjenja. Norme so v obliki T-vrednosti, intervalov zaupanja in centilov.