Vprašalnik o motnjah hranjenja Presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo obravnavo EDI-3 RF

EDI-3 RF je namenjen ocenjevanju tveganja za motnje hranjenja. Pridobljeni podatki so nam v pomoč pri odločitvi za napotitev na nadaljnjo obravnavo.

  • David M. Garner

 

Vprašalnik lahko uporabljajo strokovnjaki za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, učitelji in drugi svetovalci, ki želijo ugotoviti, ali je treba posameznika napotiti k usposobljenemu strokovnjaku za motnje hranjenja. Uporabniki EDI-3 RF lahko rezultate posredujejo le strokovnjakom, ki so usposobljeni za njihovo strokovno in etično uporabo.  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor vprašalnika je David M. Garner. Priročnik je strokovno pregledala Maša Černelič Bizjak. Vprašalnik je bil izdan leta 2021. 

Opis:

Vprašalnik EDI-3 RF je kratek samoocenjevalni merski instrument, s katerim ocenjujemo tveganje za motnje hranjenja, ki temelji na obremenjenosti z dietami in hujšanjem, telesni masi, zgodovini telesne mase, telesni višini in vedenjskih simptomih, ki so značilni za motnje hranjenja. Predstavlja skrajšano presejalno obliko za odločitev za nadaljnjo uporabo vprašalnika EDI-3 oz. napotitev na nadaljnjo obravnavo.
Vprašalnik EDI-3 RF vključuje 25 postavk vprašalnika EDI-3, ki sestavljajo lestvice: Težnja po vitkosti, Bulimija in Nezadovoljstvo s telesom. Dodanih je še pet vprašanj, povezanih z vedenjskimi simptomi pri motnjah hranjenja.
EDI-3 RF omogoča učinkovit način prepoznavanja posameznikov, ki bi lahko bili v nevarnosti za razvoj motenj hranjenja in nam pomaga pri odločanju, ali naj posameznika napotimo k usposobljenemu strokovnjaku. Za napotitev k strokovnjaku se odločimo na podlagi (a) ITM (indeksa telesne mase), (b) ITM in surovih rezultatov pri lestvicah TV in BU ali (c) vedenjskih simptomov posameznika


Kategorija: Strokovnjaki za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, učitelji in drugi svetovalci.

Starost: Mladostniki, stari 13 let ali več in odrasli. Uporablja se lahko tudi pri 11- in 12-letnikih.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika EDI-3 RF traja približno 10 minut, vrednotenje nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachov koeficient alfa izračunan na slovenski skupini (N = 156) za lestvico Težnja po vitkosti znaša 0,94, za lestvico Bulimija 0,93 in za lestvico Nezadovoljstvo s telesom 0,92.

Veljavnost: V priročniku EDI-3 so predstavljeni rezultati slovenske raziskave, ki je potrdila, da vprašalnik EDI-3 RF dobro loči med osebami s simptomi motenj hranjenja in tistimi, ki teh simptomov ne kažejo.

Kritične vrednosti za odločitev za nadaljnjo obravnavo: Kritične vrednosti za ITM temeljijo na normah telesne mase in višine iz raziskave NHANES III in sicer je kritična meja za ITM med 5. in 10. centilom, odvisno od starosti in spola posameznika. 
Kritične vrednosti lestvic Težnja po vitkosti in Bulimija temeljijo na kumulativnih odstotkih pacientov z motnjami hranjenja (N = 302 mladostnika in 720 odraslih) in kontrolnih oseb brez motenj hranjenja. Določene so glede na starost in ITM posameznika, ter tako, da prepoznajo približno 85–90 % pacientov z motnjami hranjenja.