Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" - NS

Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" je namenjen ugotavljanju prilagojenosti posameznika in diagnosticiranju psihogenih motenj vedenja ter osebnosti. Namenjen je mladostnikom in mlajšim odraslim; spodnja starostna meja uporabe je okoli 12-14 let.

  • Stanislav Bras

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Stanislav Bras je test na osnovi Sacksovega testa nedokončanih stavkov pripravil leta 1974, takrat je bil tudi prvič izdan.

Opis:

NS je projekcijska tehnika dopolnjevanja in je koristen v splošni klinično psihološki diagnostiki. Uporabljamo ga za dobivanje podatkov o prilagojenosti posameznika in za diagnosticiranje psihogenih motenj vedenja ter osebnosti odraslih in mladostnikov.

Teoretično osnovo preizkusa predstavlja ameriško orientirana psihodinamična teorija osebnosti in vedenja ter njunih motenj, rezultate pa lahko interpretiramo tudi na podlagi kakšne druge globinske psihološke teorije. Pri NS predpostavljamo, da oseba z odgovori projecira emotivno-motivacijske lastnosti svoje osebnosti. Postavke pokrivajo štiri področja posameznikovega prilagajanja: družina, spolnost, medosebni odnosi, doživljanje in pojmovanje samega sebe.

Preizkus vsebuje 60 nedokončanih stavkov. Dodana sta še dva nedokončana stavka o počutju med preizkušnjo. Izvedba je lahko individualna ali skupinska.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – C (B). 

Starost: Preizkušnja je namenjena mladostnikom in mlajšim odraslim. Okvirna spodnja starostna meja je 12 do 14 let.

Trajanje: Izvedba traja 20–40 minut, vrednotenje pa je odvisno od izkušenj psihologa – približno 10–15 minut.

Zanesljivost: Koeficient skladnosti med ocenami psihologov in psihiatrov je bil 0,48 do 0,57 s standardno napako 0,2 in 0,3 (tuji podatki).

Veljavnost: Psihiatri, vključeni v raziskavo, so poročali o 77 % skladnosti stališč s kliničnimi ugotovitvami.