Projekcijski preizkus "Mozaik" - PPM

Projekcijski preizkus "Mozaik" je neverbalni preizkus za odkrivanje različnih kliničnih slik (nevroz, različnih organskih možganskih obolenj, duševne manjrazvitosti, psihoz, shizofrenij).

  • Stanislav Bras

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C/D: potrebno organizirano usposabljanje ali specializacija).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor slovenske verzije testa je Stanislav Bras. Mozaik kot test je prva uporabila L. Lowenfeld leta 1929, Stanislav Bras pa je črpal iz prirejene Werthamove verzije iz leta 1952 ter ga prvič priredil in dopolnil leta 1975. Pri priročniku in oblikovanju testnega materiala mu je pomagal Janez Rojšek, priročnik je pregledal Lev Milčinski. PPM je bil prvič izdan na Centru za psihodiagnostična sredstva leta 1975, dopolnjen priročnik pa je izšel leta 1987.

Opis:

Vrednost testa je v odkrivanju različnih kliničnih slik, od nevroz preko različnih organskih možganskih obolenj do psihoz, predvsem pa pri odkrivanju shizofrenij, kjer se je izkazala njegova visoka veljavnost. Dragocen je zlasti pri delu s tistimi ljudmi, pri katerih je besedna komunikacija otežena. Uporaben je tudi za spremljanje poteka terapije.

Izvedba je individualna. Test predstavlja 400 raznobarvnih ploščic različnih oblik in barv. Iz teh ploščic oseba sestavi na posebno podlago svoj izdelek.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C (D).

Starost: Preizkus je namenjen otrokom, mladostnikom in odraslim.

Trajanje: Čas ni omejen, reševanje je odvisno od posameznika. Čas, ki ga porabimo za vrednotenje, je odvisen od izkušenosti psihologa.

Veljavnost: V priročniku so opisane primerjave med klinično diagnozo duševnih motenj in diagnozo s testom PPM ter raziskave, ki kažejo na statistično pomembnost pravilnih diagnoz.