Pravljični test - FTT

Pravljični test je projekcijski test, s katerim ocenjujemo osebnostno dinamiko otrok starih od 6 do 12 let.

  • Carina Coulacoglou
  • Andreja Mikuž

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica Pravljičnega testa (orig. Fairy Tale Test) je Grkinja Carina Coulacoglou. Prirejen je v številne jezike – v slovenščini smo ga prvič prevedli in izdali leta 2006. Prevod je naredila Andreja Mikuž, strokovno pa ga je pregledala Bojana Moškrič. Pripravljamo dopolnjen priročnik s prvimi slovenskimi podatki.

Opis:

FTT je osebnostni projektivni test za otroke od 6 do 12 let starosti. Z njim ocenjujemo večje število osebnostnih spremenljivk na naslednjih podlestvicah: ambivalentnost, želja po materialnih dobrinah, samospoštovanje, moralnost, želja po prvenstvu, občutek lastništva, občutek zasebnosti, agresija kot dominantnost, instrumentalna agresija, agresija tipa A in B, oralna agresija, strah pred agresijo, oralne potrebe, želja pomagati, potreba po povezanosti, potreba po ljubezni, potreba po odobravanju, anksioznost, depresivnost, odnos z materjo, odnos z očetom, preokupacija s spolnostjo, potreba po zaščiti in prilagoditev na kontekst pravljice. Za interpretacijo sta možna dva pristopa: kvantitativni in kvalitativni. Pri prvem uporabimo normalizacijo v T-vrednosti, pri drugem pa je pomembno opazovanje otrokovega vedenja med testiranjem.

Test sestavlja 7 sklopov (po 3 slike) prizorov iz pravljic, ki jih otrok pred testiranjem mora poznati (Rdeča kapica, Sneguljčica in sedem palčkov, ipd.). Ob slikah se otroku postavlja točno določena vprašanja.

Test je uporaben pri klinični diagnostiki, za oceno osebnostnih sprememb v času in kot pripomoček v kliničnih ali medkulturnih raziskavah. Uporaben je v šolah za testiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami in otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: od 6 do 12 let.

Trajanje: Izvedba traja približno 45 minut, vrednotenje 30–60 minut, oboje pa je odvisno od otroka in izkušenosti psihologa.

Zanesljivost: Zanesljivost so preverjali z retestno metodo in dobili povprečni koeficient 0,54 (grški podatki).

Veljavnost: Podatki o veljavnosti so iz originalnega priročnika. Za preizkušanje notranje veljavnosti je bila narejena faktorska analiza ter primerjava med obrambnimi mehanizmi in rezultati na posameznih faktorjih. V priročniku so opisane tudi študije kriterijske veljavnosti.

Norme: na razpolago so izvorne grške norme v obliki T-vrednosti.