"Moja čustva do" - MCD

Lestvica "Moja čustva do" meri intenzivnost čustev do druge osebe. Primerna je za mladostnike od 12. leta starosti naprej in odrasle.

  • Metoda Maj

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na psihologe - A ter psihiatre, pedagoge, socialne pedagoge, psihoterapevte in druge svetovalne delavce, ki imajo dovolj znanja o duševnosti in čustvih ter pri svojem strokovnem delu raziskujejo in diagnosticirajo čustva ljudi.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica lestvice in priročnika je Metoda Maj (prej Crnkovič). Pri priročniku sta sodelovala tudi Rok Podkrajšek (poglavje Razvoj čustev in čustvovanja) in Gregor Sočan (poglavje Zanesljivost in druge psihometrične značilnosti). Priročnik je strokovno pregledal Zoran Milivojević. MCD je prvič izšla leta 2006.

Opis:

Štirje cilji lestvice MCD so introspekcija, diagnostika, terapija in raziskovanje. MCD je sestavljena tako, da preseje celoten čustveni odnos, ki se vzpostavi med vprašanim in neko drugo osebo, njim samim ali določenim objektom. Oseba oceni 22 čustev na grafični lestvici od nič do zelo veliko (zelo močno). Lestvica tako zajema paleto čustev, ki jih lahko doživljamo v različnih odnosih. MCD meri šest podskupin čustev zavračanja ter šest podskupin občutkov sprejemanja.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter psihiatri, pedagogi, socialni pedagogi, psihoterapevti in drugi svetovalni delavci, ki imajo dovolj znanja o duševnosti in čustvih ter pri svojem strokovnem delu raziskujejo in diagnosticirajo čustva ljudi.

Starost: Od 12 let naprej. Tudi mlajši otroci, vendar je uporaba omejena in potrebno je razložiti nerazumljive pojme.

Trajanje: Izvedba traja le nekaj minut.

Zanesljivost: Retestna zanesljivost (po enem tednu) na vzorcu gimnazijcev (N = 97) je med 0,84 in 0,67 (čustva do očeta in do matere).

Veljavnost: Narejena je bila analiza glavnih komponent (N = 133), ki je nakazala dve povezani komponenti.

Norme: Opisne statistike lahko uporabljamo v smislu norm (za gimnazijce), vendar pa največkrat (glede na namen uporabe) norme niso potrebne.