Likovni test Benderjeve - Göttingenški ocenjevalni sistem - LB-G

Likovni test Benderjeve - Göttingenški ocenjevalni sistem uporabljamo pri diagnosticiranju možganskih okvar. Primeren je za otroke stare od 6 do 15 let.

  • D. Stein
  • I. von Boeticher
  • S. Tanelli
  • H. Schlange
  • Marjeta Tuševljak
  • Živana Bele Potočnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Poseben Göttingenški ocenjevalni sistem Likovnega testa Benderjeve (LB-G) so razvili nemški avtorji H. B. Schlange, I. Stein, von Boetticher in S. Tanelli na psihosomatskem oddelku otroške univerzitetne klinike v Gottingenu. Prvič so Göttinger Formreproduktionstest GFT objavili leta 1972. Priročnik sta v slovenščini pripravili psihologinji Marjeta Tuševljak in Živana Bele Potočnik. Priročnik je prvič izšel leta 1980, leta 1996 pa je izšel dopolnjen priročnik.

Opis:

LB-G pomeni posebno obdelavo Likovnega testa Benderjeve za pomoč pri diagnosticiranju možganskih okvar. Test je uporaben na vseh področjih psihološkega dela z otroki – za delo v šolah, svetovalnicah, klinikah in bolnišnicah, dispanzerjih, centrih za socialno delo in drugod.

Preizkus izvajamo individualno. Otrok na brezčrten papir prerisuje 9 predlog. Dobljene točkovne vrednosti so rezultat tistih napak, ki otroke z vedenjskimi motnjami ločijo na tiste z možganskimi okvarami in tiste brez njih.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Test je primeren za otroke, stare od 6 do 15 let.

Trajanje: Izvedba traja 6–15 minut, vrednotenje pa 15–20 minut.

Objektivnost: Objektivnost je bila v Nemčiji preizkušena tako, da so štirje ocenjevalci vrednotili 20 izdelkov. Objektivnost, določena s posebnim Ebelovim programom, je bila 0,97.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost (za postavko so vzeli 42 določenih napak), izračunana s Kuder-Richardsonovo formulo, je 0,96 (nemški podatki).

Veljavnost: Biserialni validacijski koeficienti normaliziranih T-vrednosti za različne starosti so od 0,72 do 0,88. V priročniku so tudi povzetki nekaterih študij o sočasni veljavnosti (nemški podatki)

Norme: Normativne vrednosti v obliki centilov za tri diagnostične skupine: otroci z možgansko okvaro, s sumom na možgansko okvaro in otroci brez možganske okvare. Centilne vrednosti so ločene po polletnih starostnih intervalih. Podane so tudi T-vrednosti, ločene po starosti od 6 do 15 let. Za to starostno obdobje so podane tudi kritične surove vrednosti.