Likovni test Benderjeve - Göttingenški ocenjevalni sistem - LB-G

Likovni test Benderjeve - Göttingenški ocenjevalni sistem uporabljamo pri diagnosticiranju prisotnosti možganskih okvar. Primeren je za otroke od 6. do 15. leta.

  • I. Stein
  • von Boeticher
  • S. Tanelli
  • H. B. Schlange
  • Marjeta Tuševljak
  • Živana Bele Potočnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Poseben Göttingenški ocenjevalni sistem Likovnega testa Benderjeve (org. Göttinger Formreproduktionstest GFT) so razvili nemški avtorji H. B. Schlange, I. Stein, von Boetticher in S. Tanelli leta 1972. Priročnik sta v slovenščini pripravili psihologinji Marjeta Tuševljak in Živana Bele Potočnik. Priročnik je prvič izšel leta 1980, dopolnjen priročni pa leta 1996.

Opis:

LB-G pomeni posebno vrednotenje Likovnega testa Benderjeve, ki je v pomoč pri diagnosticiranju možganskih okvar. Test je uporaben na vseh področjih psihološkega dela z otroki – pri delu v šolah, svetovalnicah, klinikah in bolnišnicah, dispanzerjih, centrih za socialno delo ter drugje.

Preizkus izvajamo individualno. Otrok na brezčrten papir prerisuje 9 predlog. Dobljene točkovne vrednosti so rezultat tistih napak, ki otroke z vedenjskimi motnjami ločijo na tiste z možganskimi okvarami in tiste brez njih.

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Od 6. do 15. leta.

Trajanje: Izvedba traja od 6 do 15 minut, vrednotenje pa od 15 do 20 minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana s Kuder-Richardsonovo formulo, je 0,96 (nemški podatki).

Veljavnost: Biserialni validacijski koeficienti normaliziranih T-vrednosti za različne starosti so od 0,72 do 0,88. V priročniku so tudi povzetki nekaterih študij o sočasni veljavnosti (nemški podatki).

Norme: Normativne vrednosti v obliki centilov za tri diagnostične skupine: otroci z možgansko okvaro, otroci s sumom na možgansko okvaro in otroci brez možganske okvare. Centilne vrednosti so ločene po polletnih starostnih intervalih. Podane so tudi T-vrednosti, ločene po starosti od 6 do 15 let. Za to starostno obdobje so podane tudi kritične surove vrednosti.