Beckova lestvica samomorilnih misli - BSS

Lestvica BSS je namenjena za oceno resnosti samomorilnih misli oz. stopnje samomorilnega tveganja pri odraslih in mladostnikih.

  • Aaron T. Beck
  • Robert A. Steer
  • Helena Korošec Jagodič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na strokovnjake/terapevte z opravljenim primernim kliničnim usposabljanjem in izkušnjami.  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja izvirnega vprašalnika Beck Scale for Suicide Ideation® (BSS) sta Aaron T. Beck in Robert A. Steer, v Sloveniji pa je dala pobudo, pripravila priredbo in zbrala klinične podatke zdravnica Helena Korošec Jagodič. Priročnik je prevedla Petra Obermajer, slovenske podatke je statistično obdelala Dušica Boben. Priročnik je strokovno pregledala Zdenka Čebašek Travnik. Lestvico smo izdali leta 2012.

Opis:

BSS je samoocenjevalni vprašalnik z 21 postavkami, ki ga uporabljajo terapevti za ugotavljanje in merjenje resnosti samomorilnih misli pri odraslih in mladostnikih. Prvih 19 postavk meri stopnjo resnosti samomorilnih želja, vedenj in načrtov, zadnji dve postavki pa pomagata terapevtom odkriti pomembne značilnosti ozadja poskusov samomora. Prvih pet postavk služi za triažno odkrivanje samomorilnih misli. Rezultati nam povedo resnost samomorilnih misli.

BSS uporabljajo usposobljeni terapevti pri kliničnem delu v bolnišničnem in ambulantnem okolju. Pri uporabi je potrebno upoštevati, da so rezultati najboljši napovedniki samomorilnega tveganja in ne toliko morebitnega samomora, da pokriva širok spekter odnosov in vedenj, vendar jih ne smemo uporabiti izolirano. Poleg tega moramo upoštevati, da BSS ne meri iskrenosti odgovorov in da ni namenjen nadomestilu za strokovno klinično oceno.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – D ter strokovnjaki/terapevti z opravljenim primernim kliničnim usposabljanjem in izkušnjami.

Starost: Odrasli in mladostniki, od 17 let dalje.

Trajanje: Izvedba traja od 5 do 10 minut, vrednotenje le nekaj minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana s Chronbachovim koeficientov alfa, je 0,91 (slovenski vzorec 26 hospitaliziranih in ambulantnih pacientov), 0,90 (vzorec 126 ameriških hospitaliziranih pacientov) in 0,87 (vzorec 52 ameriških ambulantnih pacientov). Stabilnost, dobljena s ponovnim testiranjem 60 ameriških hospitaliziranih pacientov po enem tednu, kaže na zmerno zanesljivost (korelacija je bila 0,54; p < 0,001).

Veljavnost: V priročniku je predstavljena sočasna, konstruktna, diskriminantna, faktorska in napovedna veljavnost za ameriško izvirno lestvico ter nekaj rezultatov slovenske raziskave.

Norme: Norm za lestvico BSS ni. Prav tako ni izračunanih mejnih vrednosti. Velja namreč načelo, da višji rezultat pomeni večjo možnost samomorilnega tveganja. Vsakršen pritrdilen odziv na katero koli postavko lahko odraža prisotnost samomorilnih namenov in ga mora terapevt podrobneje raziskati.